Wie heeft er baat bij

Het onderwijs, het bedrijfsleven, de mensen zelf en de Maatschappij. Uit onze contacten met het veld weten we dat er vanuit allerlei kanten grote belangstelling is voor wetenschappelijke bevindingen en de vertaalslag hiervan: denk aan bedrijven, professionals als loopbaanbegeleiders of innovatiemanagers en ook hoogbegaafde individuen zelf. Waar hoogleraar en promovendi zich volop richten op onderwijs en onderzoek aan de universiteit, gaan we nadrukkelijk aandacht besteden aan uitwisseling van kennis en ervaringen via bijeenkomsten, de vertaling van resultaten naar trainingen enz enz. Het Mensa Fonds is ervan overtuigd dat dit zich zal doorvertalen naar een betere benutting van hoogbegaafd talent ten bate van de maatschappij als geheel.

Voor de Universiteit Tilburg is deze leerstoel heel interessant omdat die volledig aansluit bij het sectorplan Maatschappij en Gedragswetenschappen 2020-2025 en de focus van Tilburg University op maatschappelijke transities en gedragsverandering én maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit. Zo vonden we elkaar en daar zijn we echt ontzettend blij mee.

Hiernaast willen wij, als Mensa Fonds, Mensa Verenigingen en Mensa Fondsen in andere landen benaderen om te kijken of zij eveneens een leerstoel kunnen starten en er zodoende een internationale structuur in op hoogbegaafdheid gericht wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen is.

Van 7 mei tot en met 7 juni loopt een crowdfunding campagne voor de bijzondere leerstoel. Draag direct bij aan de leerstoel door nu te doneren.