Wie wij zijn

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

Hoe willen we dat doen?
Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen me een hoge intelligentie (de Mensa Fonds Awards);
2. Bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact; en
3. Grijs Goud.

Voor verdere detaillering zie ook het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023.

Onze jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn RJ650 van Fondsenwervende instellingen en beoordeeld door een onafhankelijke kascommissie. Deze kascommissie is ingesteld vooruitlopend op een beoordeling van een externe accountant die aangesteld zal worden als het fonds substantieel vermogen heeft. Dat geeft u als belangstellende en/of donateur de garantie dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met de bijdragen die wij ontvangen.

Op deze website vindt u meer informatie over Stichting Mensa Fonds, hoe u een bijdrage kunt leveren en hoe u uw project of onderzoek kunt aanmelden voor (financiële) ondersteuning.

Zie ook onze Statuten, zie ook ons Bestuursstatuut, zie ons Bestuur, zie ons Comité van aanbeveling.