Wie wij zijn

Over Stichting Mensa Fonds
Stichting Mensa Fonds is in 2013 opgericht door de Vereniging Mensa Nederland met het doel hoogbegaafden en hoogbegaafdheid zichtbaarder te maken in de samenleving. We zijn onderdeel van het wereldwijde netwerk van Mensa, de sterk groeiende ‘HIQ Society’ met meer dan 145.000 leden in meer dan 100 landen. Opgericht in 1946 is Mensa altijd zeer zorgvuldig met de eigen reputatie en onthoudt zich van politieke en religieuze standpunten. Zo is Mensa een uitstekende partner in kennis en ervaring betreffende hoogbegaafdheid. Sommige landen, waaronder Nederland, hebben een Mensa Fonds om het maatschappelijke gezicht van Mensa expliciet vorm te geven.

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen:

  • De Mensa Fonds Awards zijn een jaarlijks terugkerend evenement waarin personen, teams en organisaties worden geëerd die een verschil maken in de wereld van hoogbegaafdheid. De Awards kennen meerdere categorieën, met de Publieks Award als publiekslieveling.
  • Grijs Goud vraagt aandacht voor hoogbegaafde ouderen in hun latere levensfase.
  • De Bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact aan Tilburg University, met als doel het versterken van het wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid over de gehele levensloop, binnen diverse levens- en professionele domeinen.

Onze jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn RJ650 van Fondsenwervende instellingen en beoordeeld door een onafhankelijke kascommissie. Deze kascommissie is ingesteld vooruitlopend op een beoordeling van een externe accountant die aangesteld zal worden als het fonds substantieel vermogen heeft. Dat geeft u als belangstellende en/of donateur de garantie dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met de bijdragen die wij ontvangen.