Wie wij zijn

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

Hoe willen we dat doen?
Het Mensa Fonds werkt met een viertal programma’s om haar doelen te bereiken:
Awards
Ondersteuning bieden
Eigen initiatief, onze activiteiten
Maatschappelijke bekendheid genereren

Wat willen we de komende vier jaar realiseren (uit meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020):
1. Award uitreiking als prominent landelijk event
2. Grijs Goud – kwalitatieve aandacht voor hoog-intelligente ouderen
3. Community uitbouwen
4. Benoeming hoogleraar HB en werk
5. Creëren en onderhouden van startpagina voor HB
6. Jaarlijks symposium


Onze jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn RJ650 van Fondsenwervende instellingen en beoordeeld door een onafhankelijke kascommissie. Deze kascommissie is ingesteld vooruitlopend op een beoordeling van een externe accountant die aangesteld zal worden als het fonds substantieel vermogen heeft. Dat geeft u als belangstellende en/of donateur de garantie dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met de bijdragen die wij ontvangen.

Op deze website vindt u meer informatie over Stichting Mensa Fonds, hoe u een bijdrage kunt leveren en hoe u uw project of onderzoek kunt aanmelden voor (financiële) ondersteuning.

Zie ook onze Statuten, zie ook ons Bestuursstatuut, zie ons Bestuur, zie ons Comité van aanbeveling.