Juryrapport Mensa Fonds Publieks Award 2022 Week van de Hoogbegaafdheid

Week van de Hoogbegaafdheid

De organisatie van de Week van de Hoogbegaafdheid biedt al zeven jaar vele organisaties en personen een platform waarop zij hoogbegaafdheid op positieve wijze voor het voetlicht kunnen brengen. Doel van de organisatie is om kennis over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen en misvattingen weg te nemen. Het streven is dat in iedere Nederlandse en Vlaamse gemeente activiteiten worden georganiseerd waarbij hoogbegaafdheid centraal staat. Dit kunnen uiteenlopende activiteiten zijn voor jong en oud, zoals een voorlichtingsbijeenkomst, een open dag, een workshop rond een bepaald thema, een wandeling, een spelletjesmiddag, een lezing of training.

Van 2003 t/m 2012 was er de Dag van de Hoogbegaafdheid, een soort beurs op een locatie in Nederland. In 2015 startten Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer de website https://weekvandehoogbegaafdheid.nl en https://www.weekvandehoogbegaafdheid.be, waarop aanbieders van een activiteit op eenvoudige wijze hun evenement kunnen aankondigen. Alle activiteiten worden vermeld op de kaart van Nederland en België, zodat geïnteresseerden gemakkelijk inzage hebben in de activiteiten in hun regio. Zo wordt duidelijk dat hoogbegaafdheid overal is en is er in die week altijd wel iets in de buurt waar je langs kunt gaan.

Het platform dat de Week van de Hoogbegaafdheid biedt, heeft vele voordelen. Het is een sterk podium om aandacht te vragen voor hoogbegaafdheid en bundelt veel invalshoeken op het thema. Het biedt een laagdrempelige mogelijkheid om informatie tot zich te nemen of kennis te maken met een persoon of organisatie. Maar ook verenigt de Week van de Hoogbegaafdheid vele partijen en personen. Hierdoor bundelen zij de krachten om jong en oud, leek en professional op positieve wijze van informatie te voorzien. Ten slotte werkt de Week van de Hoogbegaafdheid landelijk en zelfs landgrensoverschrijdend. Om die redenen nomineert de jury de  Week van de Hoogbegaafdheid voor de publieksprijs van de Mensafonds Awards.