Videoproject ‘Excelleren onder voorwaarde’

Met dank aan het Mensafonds is het Videoproject ‘Excelleren onder voorwaarde’ in november 2019 afgerond. Binnen dit videoproject hebben hoogbegaafde jongeren,onder begeleiding van een filmmaker, een film gemaakt over de voorwaarden waaronder zij kunnen excelleren.

Schooluitval
Hoogbegaafde jeugdigen, met name die een hoge prikkelgevoeligheid hebben, hebben een hoger risico op schooluitval. Voor de jeugdigen zelf, hun ouders, hulpverleners en gebiedsteams houdt dit een zoektocht in naar een passende combinatie van hulpverlening en onderwijs. Deze jeugdigen voelen zich vaak onbegrepen. Scholen en hulpverleners zijn zoekende naar een passend aanbod.
De jeugdigen die het betreft zijn vaak goed in staat om te verwoorden waar zij vast lopen, wat ze nodig hebben en wat wel werkt. Binnen het uitdagende videoproject ‘Excelleren onder voorwaarde’ gaan hoogbegaafde jongeren zelf op zoek naar antwoorden.

Wat is er allemaal gedaan?
Het project is gestart met de werving van een filmcrew/projectteam onder hoogbegaafde jeugdigen voor wie de schoolgang belemmerd is. Er is een projectteam geformeerd in de basisschool-leeftijdgevormd en een projectteam in de voortgezet onderwijs-leeftijd.
Onder leiding van een filmmaker is het videoproject vormgegeven en vervolgens uitgevoerd geworden. Er zijn twee werkmiddagen voor de projectteams gehouden. Daarin zijn de fasen van het werken aan een videoproductie gevolgd. Tussentijds kregen de jeugdigen filmopdrachten mee. Zij filmden elkaar en andere hoogbegaafde jeugdigen die belemmerd zijn in hun schoolgang.
De onderzoeksvragen (deelvragen) waar de filmcrew mee aan de slag zijn gegaan: 
Hoe ervaren jeugdigen uit de doelgroep het naar school gaan? (Wat gaat goed? Wat kan beter?) 
Welke extra hulp is er binnen en buiten de school? 
Hoe wordt deze hulp gewaardeerd? 
Wat zijn de momenten waarop de jeugdigen het gevoel hebben dat ze iets leren? 
Wat vinden deze jeugdigen dat er verbeterd moet worden in het onderwijs en bij de hulpverlening? Publiekssamenvatting Videoproject ‘Excelleren onder voorwaarde’

Wat willen we bereiken?
Met de video willen we aandacht vragen voor de problematiek en vraag en het aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Daartoe houden we bijeenkomsten met onderwijsinstellingen, gemeenten en hulpverleners waarin de video wordt getoond en we in gesprek gaan over de voorwaarden waaronder prikkelgevoelige hoogbegaafde jongeren in Friesland kunnen excelleren