Vacatures

Deel jij de ambities van het Mensa Fonds bestuur en wil je daar graag actief aan bijdragen? Wil jij van betekenis zijn voor het benutten van hoogbegaafd talent in onze samenleving? Dan is bestuurslid van stichting Mensa Fonds wellicht een mooie invulling daarvan voor je.

Door het vertrek van het bestuurslid Awards ontstaat een vacature (het vertrekkende bestuurslid kan je inwerken en ondersteunen). De Awards vragen oog voor organisatie en communicatie; 2023 brengt de 10de uitreiking dus gelegenheid voor een superfeest!
Wil je bijdragen maar is zo’n event niet jouw ding? Een optie is ook dat je een jaar interim-penningmeester bent, terwijl de penningmeester de Awards dit jaar doet. En er is een (vaste) vacature voor fondsenwerving – door toenemende ambities vraagt dit meer gerichte bestuurlijke aandacht. Kortom, verschillende manieren om aan het goede doel te werken!
Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbegaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaarheid over een langere periode wel.

Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds Awards);
2. Hoogleraar Hoogbegaafdheid en Werk, en
3. Grijs Goud.

Heb je interesse, mail dan naar info@mensafonds.nl. We waarderen het als je in je mailtje kort je motivatie aangeeft en een linkje naar je linked-in profiel meestuurt. Gaarne uiterlijk 1 januari je reactie.

Het bestuur van het Mensa Fonds bestaat uit zeven leden. We vergaderen één maal per maand en dat doen we al heel lang digitaal. Niet alleen vanwege corona maar ook omdat we verspreid over het land wonen. De werkzaamheden voor het Mensa Fonds kosten gemiddeld een paar uur per week, maar in de maanden in aanloop naar de award-uitreiking is dat meer.  Alle achtergrondinformatie over het Mensa Fonds en het bestuur vind je op www.mensafonds.nl. Daar vind je ook ons jaarverslag over 2021.
Het betreft hier een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten worden vergoed.