Vacatures

Deel jij de ambities van het Mensa Fonds bestuur en wil je daar graag actief aan bijdragen? Dan is de functie van bestuurslid bij het Mensa Fonds iets voor jou! Stichting Mensa Fonds heeft groeiende ambities en zoekt een coördinator fondsenwerving die mee wil groeien. Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbegaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaarheid over een langere periode wel.

Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds awards);
2. Bijzondere leerstoel Hoogbegaafd, Transities en Maatschappelijke Impact; en
3. Grijs Goud

Per gedefinieerd project (onder één van de thema’s) zoeken wij één of meerdere financiers. Op dit moment staan we aan de start van een groot project waarvoor wij de fondsenwerving in gang gezet hebben en het eerste succes geboekt hebben.

Voor de coördinator fondsenwerving, download de pdf of zie  hieronder.

Hiernaast hebben we momenteel een vacature voor back-up van de huidige webmaster. Voor de volledige tekst download de pdf of zie hieronder.