Vacature Coördinator Fondsenwerving

Gezocht: Mensa Fonds bestuurslid coördinator Fondsenwerving

Deel jij de ambities van het Mensa Fonds bestuur en wil je daar graag actief aan bijdragen? Dan is de functie van bestuurslid bij het Mensa Fonds iets voor jou!
Stichting Mensa Fonds heeft groeiende ambities en zoekt versterking op het gebied van Fondsenwerving. Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbegaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaarheid over een langere periode wel. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds Awards);
2. Hoogleraar Hoogbegaafdheid en Werk, en
3. Grijs Goud

Per gedefinieerd project (onder één van de thema’s) zoeken wij één of meerdere financiers. In het bestuur heeft elk thema een eigen trekker die inhoudelijk de lead heeft op het gebied van fondsenwerving. De coördinator fondsenwerving zorgt voor overkoepelend beleid, denkt mee over de juiste fit tussen project en donateur of sponsor, denkt mee en helpt mee in de benadering van partijen, denkt mee en helpt mee in het relatiebeheer.
Naast je vakinhoudelijke inbreng vragen we dat je betrouwbaar bent, verantwoordelijkheid neemt en het vermogen hebt om je ideeën handen en voeten te geven in de praktijk van alledag in goede samenwerking.

Heb je interesse, mail dan naar info@mensafonds.nl. We waarderen het als je in je mailtje kort je motivatie aangeeft en een linkje naar je linked-in profiel meestuurt.

Het bestuur van het Mensa Fonds bestaat uit zeven leden. We vergaderen één maal per maand en dat doen we al heel lang digitaal. Niet alleen vanwege corona maar ook omdat we verspreid over het land wonen. De werkzaamheden voor het Mensa Fonds kosten gemiddeld een paar uur per week.  Alle achtergrondinformatie over het Mensa Fonds en het bestuur vind je op www.mensafonds.nl. Daar vind je ook ons jaarverslag over 2021.
Het betreft hier een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten worden vergoed.

Gaarne uiterlijk 1 januari je reactie.