Vacature Bestuurslid Awards

Lisa Loeb Meijer vd Ven Marleen Stikker
De Award winnaars 2022 – V.l.n.r. Sjoerd Dirk Meijer en Rianne van de Ven met de Week van de Hoogbegaafdheid (en winnaar Publieks Award), Lisa Loeb (de winnaar van de Impact Award), Marleen Stikker (de winnaar van de Uitblinker Award).
(Fotografie: Monique Kooijmans)

Deel jij de ambities van het Mensa Fonds bestuur en wil je daar graag actief aan bijdragen? Dan is de functie van bestuurslid bij het Mensa Fonds iets voor jou! Stichting Mensa Fonds heeft groeiende ambities en zoekt een bestuurslid Awards die mee wil groeien. Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbegaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaarheid over een langere periode wel.

Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds Awards);
2. Hoogleraar Hoogbegaafdheid en Werk, en
3. Grijs Goud.

De jaarlijkse uitreiking van de Mensa Fonds Awards is een van de terugkerende hoogtepunten van het Mensa Fonds. Als bestuurslid Awards ben je de trekker van de organisatie van de Award-uitreiking en zet je het evenement neer. Je weet je daarbij gesteund door bestuursleden die zelf de afgelopen jaren een bescheiden eigen rol speelden, Penningmeester, Communicatie, ICT, een jurypanel etcetera. Er ligt een draaiboek en planning van vorige jaren. 2023 brengt de 10e uitreiking dus gelegenheid voor een superfeest!

Door het vertrek van het bestuurslid Awards ontstaat een vacature (het vertrekkende bestuurslid kan je inwerken en ondersteunen). De Awards vragen oog voor organisatie en communicatie. Wil je bijdragen maar is zo’n event niet jouw ding? Een optie is ook dat je een jaar interim-penningmeester bent, terwijl de penningmeester de Awards dit jaar doet

Heb je interesse, mail dan naar info@mensafonds.nl. We waarderen het als je in je mailtje kort je motivatie aangeeft en een linkje naar je linked-in profiel meestuurt. Gaarne uiterlijk 1 januari je reactie.

Het bestuur van het Mensa Fonds bestaat uit zeven leden. We vergaderen één maal per maand en dat doen we al heel lang digitaal. Niet alleen vanwege corona maar ook omdat we verspreid over het land wonen. De werkzaamheden voor het Mensa Fonds kosten gemiddeld een paar uur per week, maar in de maanden in aanloop naar de award-uitreiking is dat meer.  Alle achtergrondinformatie over het Mensa Fonds en het bestuur vind je op www.mensafonds.nl. Daar vind je ook ons jaarverslag over 2021.
Het betreft hier een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten worden vergoed.