Vacature back-up webmaster

Gezocht: back-up voor webmaster Mensa Fonds

Het Mensa Fonds zoekt een back-up voor de webmaster. Operationele risico’s dienen verder gereduceerd te worden en een volledige fall-back van de webmaster is een van de aandachtsgebieden.
Het is in het midden gelaten of de fall-back een bestuurder is of niet. Het idee is de bestuursleden niet te belasten met zaken die door een vrijwilliger gedaan kunnen worden, maar als het niet anders kan mag het ook een bestuurder zijn. De fall back is in principe een tijdelijke voorziening bij uitval van de webmaster totdat een definitieve oplossing is gevonden.
Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbegaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaarheid over een langere periode wel. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.
Het Mensa Fonds:

i) ondersteunt de zichtbaarheid en begrip van hoogbegaafdheid (en hoe handig het eigenlijk is)
ii) agendeert drie specifieke thema’s:
a. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds awards)
b. Hoogleraar Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact
c. Grijs Goud

Behalve je vakinhoudelijke inbreng vragen we dat je betrouwbaar bent, verantwoordelijkheid neemt en het vermogen hebt om ideeën handen en voeten te geven in de praktijk van alledag in goede samenwerking.

De webmaster is de beheerder van de website. Hij of zij verzorgt de vormgeving van de website, onderhoud de menustructuur en pagina’s van de site en onderhoud waar nodig de content. De webmaster is verantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site en in principe niet voor de content. De webmaster plaatst door anderen aangeleverde content op de website en brengt pro-actief kleine tekstuele wijzigingen aan. Het huidige takenpakket van bestuurslid ICT is verdeeld in korte-termijn operationele activiteiten waaronder de webmaster activiteiten vallen, en lange termijn beleid.

Korte termijn
Tot het takenpakket behoren de korte-termijn operationele activiteiten. Daarbij o.a.:
a) het kunnen verzorgen van technisch en functioneel preventief onderhoud op de website en de Mensa Fonds domeinen. Momenteel een WordPress website met thema Astra en Elementor als page-builder. De server en mailhost is Antagonist BV;
b) troubleshooting: correctief onderhoud (voor tweedelijns support kan eventueel tegen betaling gebruik gemaakt worden van “premium-diensten” van Antagonist);
c) incidenteel publiceren van content door anderen aangeleverd;
d) incidenteel pro-actief actualiseren van content op de website. Met name na een afloop van een event of het verstrijken van een deadline dienen een aantal teksten naar de (voltooid) verleden tijd aangepast te worden;
e) onderhouden van de autorisaties op de website (schrijver, editor, publisher, manager etc.);
f) onderhouden van de autorisaties op de Social Media;
g) onderhouden van de xxx@mensafonds.nl email adressen.
E.e.a. binnen de kaders van de bestaande ICT-beleidslijnen en ICT-plan.

E.e.a. binnen de kaders van de bestaande ICT-beleidslijnen en ICT-plan.
Vereisten, o.a.:
Kennis van WordPress, CMS-systematiek(en), HTML 
Kennis van ICT architectuur,
Kennis van ICT beveiliging,
Kennis van privacy wetgeving, AVG, en privacy-lekken

Lange-termijn
Daarnaast vallen een aantal lange-termijn beleidszaken binnen de portefeuille van bestuurslid ICT. 
Binnen het aandachtsgebied bestuurslid ICT valt onder andere:
a) Visie op ICT beleid neerzetten en afstemmen met het bestuur.
b) Eens in de twee à drie jaar evaluatie van:
i. ICT-beleid;
ii. incl. kosten versus opbrengsten;
iii. hoe de privacy wetgeving en AVG is geïmplementeerd;
iv. opslag van data, beeld-en geluidarchief;
v. de service van de webhosting provider;
vi. de website look-and-feel en het gebruikte CMS;
vii. het geïmplementeerde WordPress-thema en de gehanteerde page-builder.

Incidenteel
Pro-actief bestuursleden incidenteel informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van websites/privacy/gegevensbeveiliging.

Wat we zoeken De fall-back dient in staat te zijn het hierboven genomen korte termijn taken pakket over te nemen bij uitval. Het tijdsbeslag is gemiddeld circa 2 – 6 uur per week, er is een piekbelasting rondom events, zoals het award programma, veilingen, etc. Het betreft hier een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten worden vergoed.