Persbericht awards 2016

PERSBERICHT
Voor het vierde jaar op rij werden de Mensa Fonds Awards op feestelijke wijze uitgereikt aan mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van Werk, Onderwijs of Maatschappij: De winnaars zijn Lotte van Lith, Tessa Kieboom en Noks Nauta. U kunt het hier downloaden.
Stichting Mensa Fonds wil de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar maken door kennisverspreiding over hoge algemene intelligentie, door ondersteuning van projecten en onderzoek en door aanmoediging van bijzondere prestaties. Zo komen talenten van hoogbegaafden meer tot hun recht. Hoewel pas in 2013 opgericht, reikte het Mensa Fonds al voor het 4e jaar de Awards uit onder toenemende belangstelling.
Het Mensa Fonds Awards programma waardeert mensen die het verschil hebben gemaakt als het gaat om hoogbegaafdheid. Zij zijn een bron van inspiratie voor anderen.
________________________________________

De winnaar van de Mensa Fonds Award 2016 in de categorie Werk  is Lotte van Lith
Lotte van Lith werkt  als schrijver, coach, spreker en onderzoeker op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Theorie van Positieve Desintegratie van de Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dąbrowski. Lotte verzorgt lezingen, workshops, studiedagen en individuele begeleiding, waarbij ze filosofie, wetenschap, kunst en spiritualiteit als invalshoeken hanteert. In haar benadering van hoge intelligentie overstijgt zij disciplines. Zij is inspiratiebron en motivator. Op creatieve en multidisciplinaire heeft zij voor door haar werk, voor vele honderden hoogbegaafde mensen, een grote rol gespeeld in de benutting van hun hoogbegaafd talent.

De winnaar van de Mensa Fonds Award 2016 in de categorie Onderwijs is Tessa Kieboom
Tessa Kieboom is een van de grootste autoriteiten op het gebied van (hoog)begaafdheid en onderpresteren in Nederland en België. Zij stelt dat de kern van hoogbegaafdheid niet het hoge IQ is, maar het verruimde bewustzijn. Volgens haar versterkt het bewustzijn, naarmate het IQ toeneemt. Dat betekent concreet dat veel hoogbegaafden extra gevoelig zijn voor prikkels. Zij geeft regelmatig lezingen aan docenten en andere betrokkenen in het hb-veld om haar kennis over te dragen en hen te prikkelen met praktijkcases. Wat zij voor de groep onderpresteerders en hun omgeving heeft gedaan, is van groot belang voor zowel de hoogbegaafden als hun omgeving. Daarnaast is zij directeur van Exentra (het vroegere Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)) in Antwerpen.

De winnaar van de Mensa Fonds Award 2016 in de categorie Maatschappij is Nok Nauta
De jury heeft bewondering voor de wijze waarop Noks zich op elk vlak van de maatschappij inzet voor hoogbegaafde mensen. Toen ze begon als bedrijfsarts en arbeids-en organisatiepsycholoog ontdekte ze dat er weinig literatuur over hoogbegaafdheid was. Daarom begon ze   met schrijven voor hoogbegaafden zelf en voor deskundigen, zoals bedrijfsartsen en psychologen. Inmiddels heeft Noks talloze boeken, boekbijdragen en artikelen op haar naam staan, zij geeft vele lezingen. Zij heeft in 2010 samen met anderen het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen opgericht, een instelling dieat zeer actief is. Hiernaast ondersteunt zijn anderen die onderzoek doen in het HB-veld.  Niet alleen binnen haar eigen vakgebied heeft ze veel gedaan, maar ook ver daarbuiten.

_____________________________________________________________________________

Meer informatie over Mensa Fonds, de Mensa Fonds Awards, over de winnaars en de genomineerde, voor het complete juryrapport of aanvullend beeldmateriaal en voor afspraken voor interviews: Karina Ahles-Frijters, bestuurslid Stichting Mensa Fonds, PR & communicatie. Tel.: 06-22784816, PR@mensafonds.nl

Website: www.mensafonds.nl                 Twitter: @Mensafonds
Faceboek: https://www.facebook.com/mensafonds/     Linkedin-groep Stichting Mensa Fonds