Onderzoeksopdracht

De beoogde bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ aan Tilburg University is een belangrijke stap in de richting van beter benutten van het potentieel van de hoogbegaafden. Het is de bedoeling deze leerstoel uiterlijk in januari 2023 te starten. Het doel van de leerstoel zal zijn: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid over de gehele levensloop, binnen diverse levens- en professionele domeinen, vanuit een longitudinale insteek, met aandacht voor levenstransities en met aandacht voor elementen uit de positieve psychologie.
Dus: hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de transitie van de schoolbank naar arbeid, van arbeid naar pensionering, van pensionering naar succesvol ouder worden? Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties? Welke interventies zijn er mogelijk om dit talent te ontwikkelen en te benutten? En hoe blijven hoogbegaafden gelukkig in de diverse levensfasen en in hun werkzame leven? Vragen waar wij als Mensa Fonds en Tilburg University graag de wetenschappelijke antwoorden op vinden. Om die vervolgens in de vorm van kennis én tools te delen met het onderwijs en diverse maatschappelijke stakeholders – for the benefit of humanity.

Momenteel wordt de koers van de bijzondere leerstoel verder uitgewerkt in een structuurrapport.

Van 7 mei tot en met 7 juni loopt een crowdfunding campagne voor de bijzondere leerstoel. Draag direct bij aan de leerstoel door nu te doneren.