Notariële schenking aan het Mensa Fonds

Een zeer aantrekkelijke manier van doneren is de periodieke schenking. Een periodieke schenking is onder voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar als u deze laat vastleggen in een notariële akte of schriftelijk vastlegt bij de Stichting Mensa Fonds. Bij deze vorm van schenking zegt u toe dat Stichting Mensa Fonds gedurende een periode van minimaal vijf jaar, minstens één keer per jaar een bedrag mag ontvangen. De notariële akte of de schriftelijke overeenkomst met Stichting Mensa Fonds vervalt indien u mocht komen te overlijden.

Indien u op deze wijze een bijdrage aan de doelstellingen van Stichting Mensa Fonds wilt leveren,  kunt u de volmacht notariële schenking  invullen en naar ons toezenden. Wij zorgen er vervolgens voor dat de akte wordt opgemaakt waardoor je gift 100% aftrekbaar is van de belastingen. Deze notariële akte wordt naar je toe gestuurd en er zijn geen kosten verbonden aan het opstellen en verzenden van deze akte.