Meerjarenplan 2020-2023

Als Mensa Fonds verlegden wij in 2019 de koers van ‘zelf doen’ naar ‘mogelijk maken’. Het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 beschrijft hoe we dit willen vormgeven. Het plan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van februari 2020.

Input over ons beleid is altijd welkom. Dit kan via info@mensafonds.nl of met een bericht naar één van de bestuursleden.

MJB-2020-2023-vastgesteld-in-BV-12022020_opgemaakt-2022KM