Meerjarenplan 2020-2023

Bij deze bieden wij het Meerjarenbeleidsplan aan. In juli 2019  zijn in een brainstormsessie de contouren van dit beleidsplan ontstaan. Wat moet de koers worden, waar leggen we onze accenten, welke ambities hebben we en hoe gaan we dat waarmaken. Goede, inhoudelijke discussies die na een vervolgsessie in de herfst en verdere bespreking in de bestuursvergadering van februari 2020, z’n weerslag kregen in een geüpdatet meerjarenbeleidsplan. Als Mensa Fonds verleggen we de koers van ‘zelf doen’ naar ‘mogelijk maken’. Hoe we dit vorm willen geven, is hier te lezen.

De wereld is intussen veranderd, we leven in een 1,5 meter samenleving. Wat is een awards uitreiking zonder live event? Kan de veiling online? En we houden vast aan het plan om het Meerjarenbeleidsplan met een aantal van onze ambassadeurs tegen het licht te houden en dit doen we het liefste live. Wanneer, is nu nog onzeker. Wie in de tussentijd input wil geven, kan dat doen via info@mensafonds.nl, of mail naar één van de bestuursleden. Dank alvast voor het meedenken.