Meerjarenplan 2017 – 2020

Bij deze bieden wij het Meerjarenbeleidsplan aan. Vóór de zomer van 2016 zijn in een brainstormsessie de contouren van dit beleidsplan ontstaan. Na de zomer is het concept plan afgerond en voorgelegd aan onze Founding Friends en Silver Friends. De inhoud bleek een brede weerklank te vinden.
In die sessie is uitgebreid gediscussieerd over hoe het Mensa Fonds communiceert, hoe de huidige ambassadeurs (beter) ondersteunt kunnen worden en waar kansen liggen voor fondsenwerving.  Er zijn ideeën geopperd die in de loop van de komende jaren hun vervolg vinden.

Medio oktober is het Meerjarenbeleidsplan definitief vastgesteld, je vindt het hier.

Dieser strategische Mehrjahresplan 2017-2020 ist auch in Deutsch verfuegbar, Sie finden es hier.

This long-term policy plan 2017-2020 is also avalailable in English, you can find it here.