Juryrapport Mensa Fonds awards 2018

Vacature Jurysecretaris

Juryrapport Mensa Fonds Awards 2018

Het Mensa Fonds – opgericht in 2013 – heeft tot doel kennis te delen over hoge algemene intelligentie (in de volksmond ‘hoogbegaafdheid’), belangen te behartigen op dat front en hen die bijzondere prestaties leveren op dit gebied aan te moedigen. Awards worden toegekend aan individuen of organisaties die een bijzondere rol hebben gespeeld in het leven van mensen met een hoge algemene intelligentie.

Bij het toekennen van de individuele Mensa Fonds Awards zijn drie speerpunten van groot gewicht:
1    Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving;
2    Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten;
3    Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.

Hiernaast wordt bij alle kandidaten het onderscheidende karakter van de bijdrage meegewogen.
De variatie aan inzendingen heeft het de jury, bestaande uit Leila Prnjavorac, Corina de Boer, Reinout van Kalleveen en Willem Bouwens, ook in 2018 lastig gemaakt. Zo werd een aantal kandidaten in meer dan één categorie voorgedragen.

Mensa Fonds Award categorie WERK

Een award in de categorie werk kan worden toegekend aan een persoon of organisatie die binnen de werkomgeving in hoge mate een speciale rol speelt of heeft gespeeld in het leven van een of meer hoogbegaafde(n). Die persoon is of was cruciaal in het herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid in de werkomgeving en treedt of trad hoogbegaafdheid binnen de werkomgeving op een positieve manier tegemoet.
De kandidaat maakt de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving zichtbaar, steunt best practices om die hoogbegaafdheid optimaal te benutten én draagt bij aan een positieve beeldvorming en maatschappelijke kansen.

Marja van Ingen Schenau-Roovers

Marja heeft een lange staat van dienst op het vlak van sociaal medische advisering, met als specialisatie hoogbegaafdheid en werk en ADHD en werk. Zij is 14 jaar bedrijfsarts geweest voordat zij de weg insloeg naar een zelfstandige praktijk, Helicase. Zij wordt uitgedaagd door meervoudige problematiek in een werkomgeving en is in staat werknemers te motiveren, hen te bewegen hun gedrag aan te passen, hun zelfbewustzijn te vergroten en hun vermogen te ontwikkelen, rekening houdend met mogelijke beperkingen en/of overvloed aan potentieel. Daarnaast was zij medeorganisator van een symposium over het thema ‘Hoogbegaafdheid en Werk: Excelleren op Eigen Wijze’, in 2013.
Een van haar uitspraken: ‘Effect is kwaliteit na acceptatie.’ Hiermee wordt bedoeld dat je niet alleen op inhoud goede kwaliteit moet leveren, maar ook goed afgestemd moet zijn op de ontvanger om tot maximale effectiviteit van je werk te komen. Andersom kun je stellen dat als je een talent hebt, het belangrijk is om dit talent te erkennen en te accepteren, vervolgens om acceptatie te krijgen van je werkomgeving, voor zover dit talent een sleutelpositie in kan nemen op je werk.’
Zij is ook buiten haar directe werkkring aanwezig op symposia om haar ervaring en deskundigheid met anderen te delen. Marja’s profiel op LinkedIn.

Marja wordt door de jury voorgedragen voor een Award in de categorie Werk voor haar inzet en werkzaamheden om hoogbegaafdheid zichtbaar én bruikbaar te maken voor de samenleving, werknemers en werkgevers vanuit meervoudige problematiek.

Women in Tech

Women in Tech (door Eline van Uden, Nina Hoff, Ingelou Stol) is een platform voor vrouwen in de technologiesector in de Brainport regio (Eindhoven) met een jaarlijks evenement op de High Tech Campus in Eindhoven. De drie organisatoren zijn allen werkzaam op de bruisende High Tech Campus Eindhoven (de slimste vierkante kilometer in Europa) en hebben ieder al een uniek track record als het gaat om ondernemend en innoverend werken. Het is de combinatie van een stimulerende omgeving, slim zijn en inventiviteit die leidt tot maatschappelijk succes en succes in werk. Het drietal werkt in een door mannen gedomineerde omgeving. Hun eigen succes is mede reden geweest dat de drie vrouwen besloten hebben een network event te organiseren voor de vrouwen in de Tech sector uit de Brainport-regio: Women in Tech.

Women in Tech is een verbindend, modern en toekomstgericht initiatief, gericht op een specifieke doelgroep, waarbij het gaat om het bieden van kansen en mogelijkheden. Het unieke is dat zij het initiatief hebben genomen om vrouwen met bijzondere kwaliteiten met elkaar te verbinden ‘for the benefit of humanity’ en dit initiatief verdient navolging.
In de rol van verslaggever maakt Ingelou verhalen over allerlei technologische ontwikkelingen die worden gerealiseerd op de High Tech Campus. Zij ontmoette Eline en Nina toen ze een video maakte van hun bijzondere werk. Eline werkte bij Lifesense, een start-up die ‘slim ondergoed’ maakt voor vrouwen met incontinentie, maar is sinds 10 maanden werkzaam bij de innovatiehub IMEC Nederland op de High Tech Campus. Nina is CEO van byFlow, een bedrijf dat een 3D-voedselprinter heeft ontwikkeld voor meer dan 50 ingrediënten. Eline en Nina hadden eerder, samen met de High Tech Campus en Philips, een Women in Tech evenement georganiseerd tijdens de landelijke Girls Day om jonge meiden te stimuleren te kiezen voor bèta-profielen. Gedrieën besloten zij een eerste groot, overkoepelend event te organiseren om vrouwen uit de Brainport-regio met elkaar te verbinden. De High Tech Campus was zeer enthousiast over het initiatief en heeft het event volledig gefaciliteerd.
Meer informatie over het laatste evenement (in oktober 2018) vindt u hier.

De jury heeft Women in Tech genomineerd voor een award in de categorie Werk omdat dit een verbindend, modern en toekomstgericht initiatief is voor slimme mensen, waarbij het gaat om het aanbieden van kansen en mogelijkheden in een door hen opgezette structuur.

Patricia van Casteren

Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender, hoopt aan de Tilburg University te promoveren op het onderwerp ‘functioneren van hoogbegaafde werknemers’. Zij brengt in kaart waar werkende hoogbegaafden behoefte aan hebben, wat ze op de werkvloer tegenkomen en wat werkgevers kunnen doen om hoogbegaafden duurzaam inzetbaar te houden. Promotie op deze thematiek is uniek in Nederland.
Patricia is in 1995 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg, in de richting Gezondheid en Omgeving. Hierna heeft ze postdoctorale scholing gevolgd, o.a. op het gebied van cognitieve gedragstherapie, bedrijfskunde en oplossingsgericht werken. Ze heeft een bijzondere interesse in duurzame inzetbaarheid, hoogbegaafdheid en samenwerkingsvraagstukken.
Patricia is daarnaast werkzaam als science practitioner bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University, waar zij namens Ascender haar promotieonderzoek doet. Zij krijgt deze nominatie als waardering voor al haar activiteiten, het jarenlang ondersteunen en begeleiden van mensen maar bovenal voor haar ambitie te promoveren op het gebied van het ‘functioneren van hoogbegaafde werknemers’. Het LinkedIn profiel van Patricia.

De jury heeft haar genomineerd als waardering voor het reeds jarenlang ondersteunen en begeleiden van mensen,  haar ambitie om onderzoek te doen en te promoveren op het gebied van het ‘functioneren van hoogbegaafde werknemers”.

Mensa Fonds categorie MAATSCHAPPIJ:

Een award in de categorie maatschappij kan worden toegekend aan een persoon of organisatie die hoogbegaafdheid maatschappelijk op een positieve wijze in het nieuws of het belang van hoogbegaafdheid voor de maatschappij direct of indirect bij een breed publiek onder de aandacht heeft gebracht.

Rae Doornik

Rae heeft zich het afgelopen jaar gestort op het weer tot leven brengen van HB020. Ze deed dit door vanuit het niets op 30 juni en 10 maart jl. events onder het label Mapping Space neer te zetten. De eerste Mapping Space trok meteen 1100 bezoekers. Ze realiseerde dit succes met zeer weinig middelen, zelf heel veel werk verzetten en samenwerkingsrelaties zoeken (en vinden!) met diverse organisaties in het veld.
Rae is, in deze vorm, nog maar kort bezig, maar wel meteen in een vorm die spectaculair is en nog onbekend in HB-land. Het is een nieuw initiatief dat veel mensen heeft weten te bereiken en onder leiding van Rae verder uitgebouwd zal worden. De naam HB020 zal opgaan in de nieuwe organisatie ‘Wiredtocreate’, een stichting die culturele en creatieve concepten en projecten rond begaafdheid ontwikkelt en uitvoert. De missie is het vergroten van kennis en bewustzijn over (hoog)begaafdheid en het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving. Rae is oprichter en voorzitter van Wiredtocreate. www.wiredtocreate.org.

Rae Doornik is door de jury genomineerd voor een award in de categorie Maatschappij vanwege haar inspanning om HB020 opnieuw op de rails te zetten, het doorontwikkelen van het concept naar een nieuwe stichting, mensen en organisaties in het HB-veld te zoeken en te laten participeren in door haar georganiseerde laagdrempelige events.

Martijn de Deugd

Martijn is van oorsprong bedrijfseconoom en is tijdens zijn studie zijn eigen ICT-bedrijf begonnen. Martijn heeft zich de afgelopen jaren op diverse vlakken en op diverse momenten ingezet voor de hoogbegaafden in de samenleving. Binnen de vereniging Mensa Nederland is hij sinds 2013 vooral bekend als selectiegemachtigde. In die rol is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de toelatingstesten van de vereniging Mensa Nederland.
Daarnaast heeft hij een platform opgezet, de website www.hbregister.nl. Deze website geeft een overzicht van verschillende typen organisaties (op het moment van schrijven al 222) die zich richten op de intelligentie en mogelijkheden van extra slimme mensen in Nederland en Vlaanderen. Er zijn geen kosten verbonden aan vermelding op die site; enige voorwaarde is dat hoogbegaafdheid een bovengemiddeld aandachtspunt is in het aanbod.
Met dit laatste, extern gerichte, initiatief wordt een behoefte vervuld om langs geografische weg de bereikbaarheid van de diverse (typen) organisaties te vergroten. Het is een door buitenstaanders gewaardeerd initiatief, dat bovendien ruimte biedt voor verdere uitbreiding. www.hbregister.nl

Martijn de Deugd wordt door de jury genomineerd voor een Award in de categorie Maatschappij omdat hij jarenlang op de achtergrond een heel belangrijke ondersteunende bijdrage heeft geleverd aan het HB-veld,  en zelf het initiatief heeft genomen tot het opzetten van een centrale plaats waar allen werkzaam in het HB-circuit langs geografische weg te vinden zijn

Peter Riezebos

Foto: (c) Peter Riezebos
Na een slechte start op school, het kwijtraken van zijn eigen identiteit, depressie, opname in kliniek, daarnaast allerlei andere stempels, heeft Peter Riezebos ontdekt dat hij heel intelligent is. Vervolgens heeft hij vier studies gedaan, waarvan een aantal tegelijk. En nu ‘viert hij het leven’, samen met zijn vrouw. Zijn boek Van Mavo tot Harvard heeft als centraal thema sociale acceptatie: jezelf mogen zijn met alle talenten die je hebt. Peter heeft zich veelvuldig ingezet voor hoogbegaafden via het beantwoorden van honderden e-mails, het bezoeken en thuis ontvangen van personen in alle leeftijden. Met steun van zijn vrouw uit hij zich veelvuldig in de media en is volledig transparant zijn in zijn eigen, tamelijk complexe en emotionele, casus.
Inmiddels heeft de Universiteit Twente Peter Riezebos opgenomen in hun ‘Hall of Fame’. Bij deze universiteit heeft Peter een fonds op naam waar hij geld in stort. Studenten die hulp nodig hebben en/of op zoek zijn naar intellectuele uitdagingen, kunnen hier een aanvraag doen. Na een voorselectie kent hij eventueel de beurs toe. Zo zijn er al studenten naar Harvard geweest voor hun afstuderen, naar conferenties, etc. In China hebben Peter en zijn vrouw Lindy via zijn kunst in de afgelopen vier jaar ruim 300.000 euro gedoneerd.

Met de kunst van Peter Riezebos gaat het heel hard, zeker in Azië met grote shows zoals officiële Chinese Nieuwjaar shows tot museale shows. In Nederland prijkt zijn werk op postzegels van PostNL. Dat voor zijn grote werken bedragen van 100.000 euro worden betaald, was nooit gebeurd als Peter niet op zijn eigen niveau mee kon doen; het is exemplarisch voor het mogen bedienen van zijn eigen talenten én zijn eigen mentale slagkracht. Bekijk zijn website voor al zijn kunstwerken (met vier korte filmpjes).
Peter’s boek, werk en levensverhaal zijn een inspiratie voor anderen en hij wordt regelmatig genoemd in educatie gerelateerde thematiek.
Peter wordt genomineerd vanwege het uitdragen van de problematiek waar hij tegenaan is gelopen en het willen en kunnen dienen als inspiratie voor anderen, zowel individuen als begeleiders, die willen reflecteren over de eigen situatie en een weg omhoog willen vinden in een dal. www.peterriezebos.com

Peter wordt door de jury genomineerd voor een award in de categorie Maatschappij vanwege het uitdragen van de problematiek waar hij zelf tegenaan is gelopen en het willen en kunnen dienen als inspiratie voor anderen, zowel individuen als begeleiders, hen die willen reflecteren over de eigen situatie en een weg omhoog willen vinden in een dal, en dit naast de ondersteuning die hij biedt via zijn fonds.

Mensa Fonds categorie ONDERWIJS:

Een award in de categorie onderwijs kan worden toegekend aan een persoon of organisatie die direct of indirect iets bijzonders heeft gedaan voor hoogbegaafdheid of hoogbegaafde personen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door een extra inspanning voor individuele leerlingen, een significante bijdrage aan het ontwikkelen van het onderwijs of een anderszins onderscheidende bijdrage.

Lianne Hoogeveen

Dr. Lianne Hoogeveen heeft een indrukwekkende staat van dienst. Zij is hoofdopleider van de opleiding tot ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’, die sinds kort ook internationaal wordt aangeboden als de Radboud International Training on High Ability (RITHA: zie www.ritha.world) (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen) en ze is werkzaam bij CBO Talent Development als GZ-psycholoog. Daarnaast is zij docent Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Radboud Universiteit) en heeft daar de Internationale mastervariant ‘Gifted Education’ ontwikkeld. Ze is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid, in samenwerking met collega’s van binnen- en buitenlandse universiteiten. Lianne Hoogeveen is vicevoorzitter van de Education Board van de European Council for High Ability (ECHA) en voorzitter van de accreditatiecommissie van het European Talent Support Network. Bovendien neemt zij binnenkort zitting in de Advisory Board van Tribal Mensa India.
Lianne Hoogeveen is zowel een drijvende kracht als een warme persoonlijkheid en verbinder in netwerk en veld. Ze is erg bescheiden, zodat ze minder naam en faam heeft dan ze verdient.
Ook is zij iemand die haar kennis en ervaring deelt met anderen, ook via YouTube. Onder andere een presentatie ‘De sociale en emotionele effecten van versnellen’ tijdens de conferentie ‘Bijzonder Begaafd’ op 12 oktober 2017 in Nieuwegein, georganiseerd door het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Het juryrapport zou makkelijk enkele pagina’s kunnen beslaan.
Zij is al jaren een in binnen- en buitenland gerespecteerd deskundige die een voortrekkersrol vervult in het onderwijs aan hoogbegaafden, en daarom is zij genomineerd voor een Mensa Fonds Award. www.ru.nl/personen/hoogeveen-a/

Lianne wordt door de jury van het Mensa Fonds voorgedragen voor een award in de categorie Onderwijs omdat zij als gerespecteerd deskundige een voortrekkersrol vervult in het structureren en modelleren van het onderwijs aan hoogbegaafden, en graag haar kennis en ervaring deelt met anderen in het veld.

Leids Initiatief Voor Educatie (LIVE)

Deze jonge stichting zet zich in voor de opvang van en het onderwijs aan hoogbegaafde uitvallers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De stichting kent een wachtlijst. LIVE komt op voor het recht op onderwijs voor deze kinderen en heeft afgelopen zomer met het ministerie van Onderwijs overlegd om meer kennis en begrip te kweken. Daarnaast worden er informatieavonden georganiseerd voor ouders over de rechten en plichten met betrekking tot Passend Onderwijs. Zie ook de website van het LIVE-team. Onlangs (1 nov.) werd LIVE nog genoemd in de Tweede Kamer debatten als een succesvol initiatief.
LIVE is ontstaan uit een groep ouders en professionals die de handen ineen slaan om bovengenoemde doelstelling te bereiken. Tevens wil LIVE zichtbaar maken dat passend aanbod nodig is in PO en VO voor deze doelgroep in Leiden/Holland Rijnland. LIVE biedt een uitdagende, leerrijke fysieke ruimte in Leiden, waar het leren en ontwikkelen kan plaats vinden. De locatie is een veilige uitvalsbasis van waaruit kinderen de wereld verkennen.
LIVE zoekt onder andere verbinding met Stad als Lab en Kennisstad Leiden en maakt daarnaast gebruik van het maatschappelijk netwerk en de samenleving. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind en leren ze hun eigen netwerk op te bouwen. LIVE wil alle opgedane kennis delen binnen de samenleving. live-life.today

LIVE is door de jury van het Mensa Fonds genomineerd in de categorie Onderwijs omdat zij onder andere verbinding zoekt met Stad als Lab en Kennisstad Leiden en gebruik maakt van het maatschappelijk netwerk en de samenleving waardoor zoveel mogelijk partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind en leren ze hun eigen netwerk op te bouwen.

Karin Huizing

Karin is muziekdocent en begeleider (hoog)begaafde leerlingen, coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling op het Helen Parkhurst (Daltonschool voor mavo, havo en vwo) in Almere. In de afgelopen 10 jaar heeft ze op haar school, samen met collega’s, een positief klimaat weten te scheppen voor hoogbegaafde leerlingen. Hierbij is zij erin geslaagd meer mensen, o.a. directie en docenten, leerplichtambtenaren en Passend Onderwijs, mee te krijgen in haar visie ten aanzien van goed onderwijs voor hoogbegaafden. Ze gebruikt de muziek maar ook de medeleerlingen als middel om een hoogbegaafde leerling met problemen weer gemotiveerd of zelfs weer naar school te krijgen. Ze is een spreekbuis voor leerlingen en ouders richting Passend Onderwijs, de leerplichtambtenaar etc. Een taak die niet makkelijk is en die veel overredingskracht vraagt, mede omdat er vaak geld mee gemoeid is. Ze is ‘de laatste strohalm’ voor ouders wanneer hun kind dreigt vast te lopen in het onderwijs in Almere en er een kans bestaat dat hij/zij een ‘drop-out’ of ‘thuiszitter’ wordt. Ze heeft de aanzet gegeven voor het Versneld/Verrijkt VWO op het Helen Parkhurst. Dit is een proces geweest van het overtuigen van haar mededocenten. Dit alles doet ze in de eerste plaats om te zorgen dat hoogbegaafde leerlingen zich weer geaccepteerd en gelukkiger voelen en verder kunnen in het onderwijs.
Er zijn legio voorbeelden en casussen aan te wijzen waarbij Karin zelf een voorbeeld voor anderen was door haar rol in het proces. Zonder Karin waren een heleboel leerlingen niet zover als ze nu zijn. Karin maakt het verschil! talentstimuleren.nl/profiel/11633-karin-huizing

Karin is door de jury voorgedragen voor een award in de categorie Onderwijs omdat zij op Parkhurst een positief klimaat voor hoogbegaafde leerlingen heeft weten neer te zetten en  zich talloze keren buitengewoon heeft ingespannen voor individuele leerlingen. Zonder Karin waren een heleboel leerlingen niet zover als ze nu zijn.