Juryrapport Mensa Fonds Uitblinker Award Masi Mohammadi

Masi Mohammadi

Nominaties Mensa Fonds Uitblinker Award 2022

Bij de nominaties voor de Uitblinker Award van 2022 zijn er drie sterke kandidaten die maatschappelijk betrokken zijn. Alle drie zijn het mensen die anders denken en hun slimheid maatschappelijk inzetten. Ze zijn niet valselijk bescheiden maar komen ervoor uit dat ze een andere kijk hebben, ze zijn dwarsdenkers en frisdenkers. Daarmee zijn ze voorbeelden voor hoogbegaafden: om anders te denken, een ander geluid te laten horen en je slimheid niet onder stoelen of banken steken maar er iets mee te gaan doen.

Genomineerde Mensa Fonds Uitblinker Award 2022: Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi

Masi Mohammadi, geboren en getogen in Iran, kwam als ingenieur Bouwkunde naar Nederland. Masi studeerde op de Technische Universiteit Eindhoven opnieuw af, nog voordat zij was ingeburgerd. Twee jaar na haar promotie in 2010 werd ze benoemd als lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en vier jaar later als hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU/e. Masi is bestuurslid en/of voorzitter van meer dan 15 (inter)nationale commissies en onderzoeksnetwerken, visiting professor van de University of Technology Sydney en recent gekozen als voorzitter van de Europese bouwkundecommissie Built for Life (ECTP Platform).

Masi heeft in collaboratie met maatschappelijke organisaties en lokale overheden het samenwerkingsplatform Dutch Empathic Environment Livinglabs (DEEL Academy) opgericht. Op het gebied van wonen met zorg heeft ze brede ervaring in cross-disciplinair onderzoek en het vertalen daarvan naar de praktijk. Momenteel werken er 30 onderzoekers onder haar leiding aan de realisatie van dit programma. Vanwege deze nieuwe verbindingen tussen vakdisciplines, de samenleving en haar lectoraat (HAN) heeft het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs haar lectoraat benoemd als KIVI-Chair.

Masi is een inspirerende innovator en visionair en is van mening dat niet ‘in hokjes’ moet worden gedacht. Daarom stelt zij haar onderzoeksteams multifunctioneel samen. Ze is een pionier die zowel progressief als praktisch is en durft regels en denkpatronen te doorbreken. Masi herkent en erkent de talenten van hoog intelligente studenten en benut deze voor een betere samenleving voor rijk en arm.

Masi Mohammadi is een zeer begaafde, talentvolle, krachtige persoonlijkheid die een rolmodel is voor met name haar begaafde studenten en onderzoekers. Letterlijk ‘prijzenswaardig’ is, dat zij haar talenten en die van haar studenten inzet voor maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, armoede en ongelijkheid en het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving voor (kwetsbare) mensen.

Om die redenen nomineert de Mensa Fonds jury Masi Mohammadi voor de Mensa Fonds Uitblinker Award 2022.