Juryrapport Mensa Fonds Uitblinker Award George van Hal

George van Hal. Foto: Mats van Soolingen

Bij de nominaties voor de Uitblinker Award van 2022 zijn er drie sterke kandidaten die maatschappelijk betrokken zijn. Alle drie zijn het mensen die anders denken en hun slimheid maatschappelijk inzetten. Ze zijn niet valselijk bescheiden maar komen ervoor uit dat ze een andere kijk hebben, ze zijn dwarsdenkers en frisdenkers. Daarmee zijn ze voorbeelden voor hoogbegaafden: om anders te denken, een ander geluid te laten horen en je slimheid niet onder stoelen of banken steken maar er iets mee te gaan doen.

Genomineerde Mensa Fonds Uitblinker Award 2022: George van Hal

George van Hal (Leiden, 28 juli 1980) is opgeleid als sterrenkundige. Als wetenschapsjournalist schrijft hij voor de Volkskrant, eerder voor universitaire bladen en New Scientist. Daarnaast verzorgt hij lezingen, neemt hij deel aan forumdiscussies en schrijft hij blogs.

George bespreekt complexe wetenschappelijke problemen en theorieën uit de sterrenkunde, natuurkunde en toepassingen in de ruimtevaart, bijvoorbeeld over zwaartekracht en donkere materie. Zijn presentatie is niet vlekkeloos, maar juist daarom erg toegankelijk en begrijpelijk. Door intelligente vergelijkingen en metaforen maakt hij het ook voor leken leuk om kennis te nemen van deze wetenschapsdisciplines. Zijn wijze van presenteren schrikt ze niet af, maar zorgt er juist voor dat het aantrekkelijk is voor mensen met een brede interesse.

George van Hal is actief als spreker tijdens bijeenkomsten, op radio, tv en internet en als schrijver. In zijn populaire boeken maakt hij complexe onderwerpen interessant en inzichtelijk. Daarmee populariseert hij wetenschappelijke theorieën en enthousiasmeert hij jonge mensen voor wetenschap en kennis. Hij maakt het leuk.

Bijzonder is ook de link die George meermaals legt tussen sciencefiction en wetenschap. Hij toont dat het creatieve en visionaire dat sciencefiction-schrijvers brengen, niet zelden een inspiratie was en is voor (technisch-)wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

George van Hal laat zien dat wetenschap en creativiteit samengaan, juist de verbeelding voedt het ontwikkelen van kennis. Hij inspireert daarmee anderen om buiten de gebaande paden op zoek te gaan, om meer kruisbestuiving tussen disciplines tot stand te brengen. Daarom nomineert de jury George voor de Mensa Fonds Uitblinker Award 2022.