Juryrapport Mensa Fonds awards 2014

wordleEen Award in de categorie WERK
kan worden toegekend aan een persoon binnen de werkomgeving die in hoge mate een speciale rol heeft gespeeld in het leven van een hoogbegaafde. Of aan een persoon die cruciaal was in het herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid in de werkomgeving. Met een positieve wijze waarop hoogbegaafdheid binnen die werkomgeving tegemoet wordt getreden. De kandidaat voor een nominatie moet daarbij echt het verschil maken.
In de categorie WERK zijn de drie genomineerden:

Ellen Koning
Is Hoofd van de Talent Development Manager  bij een grote bank
Ze is verantwoordelijk voor startersprogramma’s op ICT gebied, waarbij zowel management talenten als ICT professionals worden opgeleid en begeleid. Doel is om het meeste uit deze jonge talenten halen. Het programma is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling en er is begrip en waardering voor zowel de talenten als de valkuilen van deze starters. Voor hoogbegaafden is dit een omgeving waar zij uitstekend  gedijen. Zij geeft blijk van begrip en waardering voor zowel de talenten als de valkuilen voor hoogbegaafde en hooggetalenteerde werknemers. Recent bleek dat eens te meer in een symposium over werkbeleving onder hoogbegaafde werkers. Daarin werd geconstateerd dat hoogbegaafden in potentie zeer waardevolle werknemers zijn voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee die organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Omdat die eigenschappen  van hooggetalenteerden en hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht komen leidt Ellen Koning een programma dat daar rekening mee houdt. Zij is daarmee cruciaal in het herkennen, erkennen én inzetten van deze groepen mensen  in de werkomgeving. Al enkele jaren heeft zij er mede voor gezorgd dat een groep trainees, waaronder hoogbegaafden, kon instromen in het Management Traineeship Traject. Daarnaast zijn ook startende ICT’ers begonnen aan het zogeheten Young Professional Program IT. Het werven van de juiste,  kandidaten voor dit programma is een uitdaging, doordat er nog te weinig kennis was over die specifieke doelgroep, haar drijfveren en wensen en eisen voor een toekomstige baan en werkgever. Door dit te stimuleren komt deze bank  bij de doelgroep beter bekend te staan als interessante ICT-werkgever. Ellen Koning is daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere werkgevers die deze groep bijzondere  mensen in dienst hebben. En door de positieve wijze waarop hoogbegaafdheid, hooggetalenteerdheid en snelle denkers  binnen de werkomgeving tegemoet wordt getreden is zij een ambassadeur voor bijzonder talent op de werkvloer.

Patrice van de Vorst
Zij is werkzaam als projectleider Fit4Work bij  ID-Plein. Een bedrijf dat zich bezig houdt met outplacement en re-integratie. Patrice is directeur/oprichter van ID-Kennis, onderdeel van de ID-Groep, en bezig met kwartiermaken voor het project Fit4Work.
Als onderdeel van de ID-Groep werkt ID-Kennis nauw samen met de andere bedrijven. Uitgangspunt voor de producten en diensten van ID-Kennis is de competentie zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Pas recent kwam Patrice er achter dat zij zelf ook hoogbegaafd is. De rode draad in haar professionele leven is het zoeken naar buitengewone en onalledaagse oplossingen voor re-integratie en HR problemen. Haar overtuiging is dat oplossingen voor hardnekkige problemen niet gevonden zullen worden in het kader waarin ze zijn ontstaan. Soms is vragen stellen over de stilzwijgende aannamen binnen het HR-vraagstuk voldoende om nieuwe inspiratie op te doen. Soms brengt het kijken naar andere kritische factoren in een proces aanpassingen en mogelijkheden dichterbij. Zij herkent het feit dat een aantal hoogbegaafden die in een uitkeringstraject zit, worstelen om goed om te gaan met dat traject. Juist door hun hoogbegaafdheid. En het feit dat die mensen een andere aanpak veel meer zouden waarderen en dat die aanpak dan meer succes zou hebben. Zij investeert veel van haar eigen tijd om bij haar bedrijf een project rond hoogbegaafden in een uitkeringssituatie van de grond te krijgen. Daarmee zet zij zich in om hoogbegaafdheid in de werkomgeving in de toekomst beter te kunnen inzetten.

Ido van der Waal
Ido van der Waal is gecertificeerd mediator met een eigen praktijk. Hij is ook voorzitter van de VAN: de Vereniging Arbeidsmediators Nederland, die dit jaar is opgericht als plaatsvervanger van AOS: arbeids-, organisatie- en samenwerkingsmediators. Als trainer houdt hij zich o.a. bezig met het effectief voorkómen of oplossen van een (arbeids) conflict, speciaal voor hoogbegaafden. Met een aantal voor hoogbegaafden aangepaste oefeningen, wordt besproken hoe conflicten ontstaan. En wat je kunt doen om verschil van mening op een constructieve manier in te zetten. Zodat zij en hun werk er beter van worden. Daarmee leren hoogbegaafden op een effectievere manier op te komen voor zichzelf en op een passender wijze hun mening duidelijk te maken.
Al sinds enkele jaren investeert hij veel tijd om meer inzicht te krijgen in arbeidsconflicten van hoogbegaafden. Hij publiceert daar met enige regelmaat over en is bezig met vervolgonderzoek naar conflicten bij hoogbegaafde kinderen. Alles gebeurt in eigen tijd en op eigen kosten. Hij onderneemt reizen om ook in het buitenland te vertellen van zijn ervaringen. En om in contact te komen met anderen met wie hij samen dit thema verder uit zou kunnen zoeken. Op dit gebied is hij in feite een pionier op dit gebied.

Een Award in de categorie MAATSCHAPPIJ  kan worden toegekend aan een persoon in de maatschappij een  significante  rol heeft gespeeld om hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Niet alleen onder de aandacht brengen maar ook aan een persoon die cruciaal was in het herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid voor  de samenleving. Hoogbegaafdheid gaat samen met talenten en juist op het gebied van ontwikkelen en inzetten van talent voor de maatschappij is nog ontzettend veel te winnen. De kandidaat voor een nominatie moet daarbij echt het verschil maken en de weg effenen voor een toekomstig traject.
In de categorie MAATSCHAPPIJ zijn de drie genomineerden:

Ionica Smeets
Al jarenlang is Ionica Smeets de persoon die wordt gevraagd in de media dingen uit te leggen over wiskunde. Regelmatig zat ze bij De Wereld Draait Door en Pauw & Witteman aan tafel.  Na cum laude haar master Technische Wiskunde te hebben gehaald heeft ze een proefschrift over de getaltheorie geschreven. Tijdens haar studie begon ze, samen met Jeanine Daems, de blog ‘De Wiskundemeisjes, waar ze wiskunde voor een breed publiek toegankelijk probeerden te maken. Later kregen ze ook een column in de Volkskrant.
 De jury is onder de indruk van de manier waarop Ionica het haar missie heeft gemaakt om ‘slim zijn’ “cool”  te maken. Ze grijpt alle kansen om dit uit te dragen. Zo was ze onder andere te zien in De Rekenkamer, De Slimste Mens en in haar eigen programma Eureka. Dat dit een doel is dat dicht bij haar hart ligt bleek wel uit haar alom geprezen optreden in Zomergasten. Hier liet ze fragmenten zien waaruit duidelijk werd dat het leuk is slim te zijn en jezelf intellectueel uit te dagen.

Lieke Sonderman
Ouderen zijn een beetje het spreekwoordelijk ondergeschoven kindje in de wereld van HB. Maar niet veel langer als het aan Lieke Sonderman ligt. Als onderdeel van haar afstudeerproject van de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening deed ze onderzoek naar intelligentieverschillen bij ouderen. Hieruit bleek dat ook ouderen behoefte hebben aan meer intellectuele uitdaging.
Om het daad bij het woord te voegen richtte Lieke, samen met Yvonne Veltmaat, bij woonzorgcentrum De Ingelanden een Cultureel Cafe, en later een Wetenschapcafe, op. Hier krijgen ouderen de kans om verschillende culturele en wetenschappelijke lezingen te brengen. De jury heeft dan ook bewondering voor Lieke’s inspanningen om ouderen meer op hun eigen, hoge, intelligentieniveau na te laten denken en hiermee ook gelijkgestemde ouderen bij elkaar te brengen.
Met haar activiteiten heeft Lieke meerdere malen de media gehaald. Hopelijk worden haar bevindingen hierdoor op meer plaatsen overgenomen.

Brainpower (Gertjan Mulder)
Gertjan Mulder, een topartiest/songwriter – beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Brainpower’ – is bij het grote publiek vooral bekend van zijn monsterhits zoals ‘Dansplaat’ uit 2002 en ‘Non Stop’ uit 2007. Met alleen zijn naam geeft Brainpower aan dat hij niet de domste is. Hij heeft 7 albums en tientallen singles op zijn naam staan. Brain staat voor het feit dat hij een denker is, maar Power staat voor de power van het hart. Hij is een gevoelsmens en een denker ineen. Hooggevoelig en hoogbegaafd. Naast een gevestigde artiest is Brainpower ook Master of Arts in Communication Science en hij laat dit ook zeker zien in zijn teksten.  
Behalve rapper is Brainpower ook motivational speaker. Bij zijn lezingen vertelt hij over zijn ervaringen, wat hij hiervan geleerd heeft en hoe zijn toehoorders hiervan kunnen leren. Verder is hij ambassadeur voor de Nationale Sportweek van het NOC/NSF en ook voor de Curaçaose stichting F.E.L.I.S. Deze stichting is een effectieve professionele organisatie in 1 van de armste buurten op het eiland en richt zich op de naschoolse opvang en begeleiding van kinderen. Op deze wijze kunnen de kinderen naast het onderwijs op school extra steun en onderwijs krijgen.
‘The goal of the FELIS Foundation is to help children maximize their full potential’
Brainpower laat op meerdere vlakken zien dat het niet uitmaakt waar je je in het leven mee bezig houdt, maar dat hoog intelligent zijn niet iets is om je voor te schamen maar dat het van toegevoegde waarde is.”

Een Award in de categorie ONDERWIJS kan worden toegekend aan een persoon in de maatschappij een  significante  rol heeft gespeeld om het onderwijs voor de hoogbegaafden te verbeteren.  Het verbeteren van het onderwijs zelf is slechts de helft van een verbetertraject. Het gaat ook om het herkenn en erkennen van hoogbegaafde leerlingen. Op dat gebied is de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, en er is nog veel te doen.  De ontwikkeling van de middelen die de docenten ter beschikking staan kan nog een aanzienlijke verbetering ondergaan.
Hoogbegaafdheid gaat samen met talenten en juist op het gebied van het identificeren en ontwikkelen  van talent is nog ontzettend veel te winnen.
In de categorie ONDERWIJS zijn de drie genomineerden:

Minka Dumont is een plusklasleraar uit Amstelveen. In alles wat zij doet is “kwaliteit” een kenmerk in: haar omgang met de leerlingen en ouders, maar ook het materiaal waar zij de kinderen mee laat werken. Zij weet de juiste vragen te stellen aan leerlingen. Zo stimuleert zij niet alleen de cognitieve-, maar ook de psycho-sociale ontwikkeling bij kinderen.
Minka heeft een visie die verder reikt dan alleen haar eigen plusklas. Al haar materiaal biedt zij aan op een website die goed bezocht wordt, door kinderen, ouders en leraren. Ook de site kenmerkt zich door kwaliteit: het materiaal is écht passend voor hoogbegaafde kinderen.
Minka haalt haar kennis en inspiratie uit binnen- en buitenland. Van zichzelf zegt ze dat “nog altijd lerende is”. Wij hopen dat ze daar nog lang mee doorgaat.

Eleonoor van Gerven is geen leraar, maar een leraar van leraren. Zij leidt leraren op om met begaafde en hoogbegaafde leerlingen aan de slag te gaan. Al 25 jaar is zij actief met dit thema, zij zou dus een pionier genoemd mogen worden.
Haar studenten beschrijven haar als gedegen, inspirerend en gedreven. Eleonoor haalt haar kennis niet alleen uit Nederland, maar kijkt ook over de landsgrenzen heen. Niet alleen háált zij kennis in binnen- en buitenland, ze bréngt het ook. Eleonoor is een veel gevraagd spreker.
Eleonoor schrijft boeken, columns en handleidingen die zich kenmerken door zorgvuldigheid en toegankelijkheid.

Sander Claassen is vanuit de telecommunicatiewereld in het onderwijs gestapt…en daar voelde hij zich meteen als een vis in het water. Als leraar in opleiding werd hij reeds geëerd als “aankomend onderwijs talent”. Als leraar stond hij op “Huizermaat”, een school die zich sterk maakt voor hb-onderwijs op VO-niveau. Deze school heeft notabene vorig jaar een prijs ontvangen van het Mensa Fonds.
Hoewel Sander natuurlijk schittert voor de klas, wordt hij voor het Mensafonds genomineerd voor zijn werk voor HB 020. Deze community heeft het voltijds hb-onderwijs naar Amsterdam gehaald en houdt de vinger aan de pols binnen de gemeentelijke onderwijspolitiek. Wie op de hoogte wil blijven van de ontikkelingen op het gebied van (hb-)onderwijs in Amsterdam, doet er goed aan de tweets van Sander te volgen.
HB 020 faciliteert verder bijeenkomsten voor, door en over hoogbegaafden. Deze bijeenkomsten zijn vaak inhoudelijk en het thema is veelal onderwijs. Toch is er ook ruimte voor ontspanning. De spelletjesmiddagen van HB 020 zijn intussen vaste prik voor veel hoogbegaafden, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen!