Jaarverslag 2014

Inmiddels is het tweede jaar van Stichting Mensa Fonds afgesloten. In het jaar 2014 heeft het Mensa Fonds bewezen dat ze bestaansrecht heeft: de awards krijgen meer betekenis en aandacht, mensen die projecten uitvoeren rondom hoogbegaafdheid weten ons steeds beter te vinden en we beginnen warm te draaien met het thema Grijs Goud – gerichte aandacht voor de oudere hoogbegaafde, een vergeten groep in onze maatschappij. Velen dragen het Mensa Fonds een goed hart toe ook al zijn er meer goede doeken die aan de deur kloppen.

In 2014 hebben enkele prominente Nederlanders zich bereid verklaard zitting te nemen in ons comité van aanbeveling voor het Mensa Fonds. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Lid van de Eerste Kamer; Ferry Houterman, bedrijfscommissaris en maatschappelijk bestuurder; John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
In 2014 zijn onze awards voor Onderwijs, Werk en Maatschappij wederom onder grote belangstelling uitgereikt. Er zijn drie subsidieaanvragen door het Mensa Fonds gehonoreerd. De Club van 100 waarin mensen niet alleen 100 euro per jaar doneren maar ook 100 minuten van hun tijd, groeit langzaam maar gestaag. Ook rond de inmiddels tot jaarlijks evenement benoemde veiling speelt een dergelijke dynamiek.

2014 was een goed jaar voor de Stichting. Wij  gaan de komende jaren met dezelfde vaart door  om nog meer te realiseren en rekenen (opnieuw) op uw steun en enthousiasme daarbij.

Het jaarverslag kunt u hier vinden, het door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening hier.