Jaarverslag 2013

De start van het fonds was voorspoedig dankzij een startkapitaal van de vereniging en dankzij de ‘Founding Friends’ die allemaal 1.000 euro hebben gedoneerd. Bij de oprichting van het fonds waren er al 10 Founding Friends, in de loop van het jaar liep dat op tot 22. Naast deze bijdragen ontvingen we verschillende donaties. Dank aan allen! Het fonds verkreeg in 2013 ANBI-status bij de belastingdienst, waardoor giften aan het fonds aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Naast de Founding Friends ontstonden er in 2013 spontane acties ter ondersteuning van het fonds: het Goud Concert, de Gouden Pin-up Kalender en het afscheidsfeest van de voorzitter van de Vereniging Mensa Nederland. Hieruit blijkt de brede steun die het fonds geniet. De stichting Mensa Fonds is er niet alleen om geld te werven, maar ook en vooral om dat geld goed uit te geven. In 2013 troffen we de nodige voorbereidingen zodat helder is onder welke voorwaarden en aan wie bijdragen worden gegeven. De eerste aanvragen zijn inmiddels gedaan, van de vijf aanvragen zijn er twee gehonoreerd.

Hiernaast zijn de interne processen ingericht om awards toe te kennen. De eerste awards van het Fonds zijn in november uitgereikt. De awards leverden veel inspirerende verhalen op over hoe er meer te doen is met het talent van hoogbegaafden.

2013 was een goed startjaar voor de Stichting. Wij  zullen de komende jaren met dezelfde vaart door blijven gaan en nog meer realiseren.

Financieel houden wij ons aan de richtlijnen van het CBF zodat we in 2016 het keurmerk kunnen aanvragen. De jaarrekening 2013 is opgesteld in lijn met richtlijn RJ650 Fondsenwervende instellingen. De jaarrekening 2013 inclusief de beoordelingsverklaring van “Vallei Accountants B.V.” te Woudenberg kunt u hier inzien en downloaden.
Het uitgebreide jaarverslag 2013 kunt u hier inzien en downloaden.

There is a three page unaudited summary avalaible of the annual report. You can read and download the report here.

2013 was een goed startjaar voor de Stichting. Wij  zullen de komende jaren met dezelfde vaart door blijven gaan en nog meer realiseren.