Investeren in de toekomst

Investeren in de leerstoel is investeren in de toekomst. Verwacht geen meetbare “return on investment” binnen drie jaar. Onderzoek op een nog nauwelijks ontgonnen wetenschappelijk gebied is intensief, tijdrovend en pionierswerk.  Investeren in onderzoek is de eerste fase in het werken aan de ontwikkeling van mensen met een bijzonder talent; een bijdrage aan onderwijs, het bedrijfsleven en de maatschappij. 
Voor voetballers is het gewoon dat ze reeds op jonge leeftijd worden geselecteerd en dat er vele jaren en heel veel geld in geïnvesteerd wordt, via een voetbal academie. Pas na jaren gaat die investering in talent, soms, wat opleveren, dat vinden we “gewoon”.
Wij investeren niet in individuen, wij investeren in een thema en langs deze weg willen we een bijdrage leveren aan de maatschappij waar velen van zullen profiteren; onderwijs, bedrijfsleven en mensen. Investeren in onderzoek naar ontwikkeling en ontwikkelingspotentieel is een zaak van lange adem, dat kost jaren; de “return on investment” komt met de jaren.

Van 7 mei tot en met 7 juni loopt een crowdfunding campagne voor de bijzondere leerstoel. Draag direct bij aan de leerstoel door nu te doneren.