Introductie Grijs Goud

Het Mensa Fonds wil de aandacht vragen voor hoogintelligente ouderen in hun latere levensfase. We kiezen ervoor om ons vooral te richten op de groep die wil / kan participeren en bijdragen aan de maatschappij. Het inventariseren van de behoeften van deze hoogbegaafde ouderen, het (laten) inventariseren en breder (laten) trekken van reeds bestaande initiatieven hoort bij dit speerpunt. Het Mensa Fonds wil geluiden hoorbaar maken, de behoeften van hoogintelligente ouderen zichtbaar maken en dit onderwerp agenderen binnen het maatschappelijk debat.