Individueel

Individueel
De persoon is een middelbare VWO scholier die in de vorm van een scholarship financieel wordt ondersteund met een intensieve cursus Engels. Hij heeft een belast verleden en woont daarom nu bij zijn pleegmoeder.
Stichting Mensa Fonds verleent voor hem subsidie in de vorm van een pilot voor de komende twee jaar.
In zijn eigen woorden beschrijft hij zijn motivatie voor de subsiddie aanvraag.

Bright Lights

BrightLights
Voor de instelling Brightlights heeft Mensa Fonds een subsidie toegekend vanwege de ondersteuning van een van onze maatschappelijke doelstellingen en die als volgt is onderbouwd:
  
BrightLights.nl is een online magazine en ontmoetingsplaats ontworpen en onderhouden door hoogbegaafde jongeren. Naast het magazine organiseert BrightLights inhoudelijke activiteiten bij bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties en bevordert zo een beter begrip voor en integratie van de hoogbegaafde jongeren in de samenleving. In 2013 initieeerde en organiseerde BlrightLights samen met andere jongerenorganisaties LAKS, JOB, FNVJong en CNV Jongeren de leerlingenmanifestatie De Stem van Talent. Het manifest dat talent in Nederland echt verder moet helpen werd aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker.

De redactie van BrightLights is een enthousiaste groep jongeren die hard werkt aan BrightLights.nl. Deze bestaat uit Wiebke, Yara, Sander, Chagajeg, Michèle, Nathalie, Grieke, Narita, Anneloes en Lucie en zij worden begeleid door eindredacteur Leon.

BrightLights is op initiatief van het ministerie van OCW ontwikkeld door jongeren en professionals. In het voorjaar van 2013 is het project onder de verantwoordelijkheid gekomen van de stichting BrightLights. Het bestuur van de stichting bestaat uit Anita Wuestman, Pieter Hettema, Rolf Schreuder en Dolores Leeuwin (bekend van Het Klokhuis en ambassadeur van BrightLights).