Interview Lotte van Lith

Hieronder het interview met Lotte van Lith, winnaar van de Mensa Fonds Award 2016 in de categorie “Werk”. Dit interview is gepubliceerd in onze nieuwsbrief #32.


(harde lach) Op naar de Nobelprijs, dacht ik! Nee, flauwekul. Weet je, stel dát ik ‘m ooit mocht winnen, dan graag door te schrijven. De Mensa Award is al een hele grote eer. Het Mensa Fonds is een goede verbinding met de maatschappij. Ik ervaar de award daarom als een bijzondere erkenning en waardering voor wat ik doe.


Poeh… ambitie is voor mij niet een doel. Het is meer een proces. Ik ben 31 jaar, dus heb tijd en ruimte ge-noeg. Ik doe nu wat ik leuk en waardevol vind, dat is veel belangrijker. Dit beschouw ik écht als een cadeau-tje voor mezelf. Ik ga wat mij betreft nog heel lang door met dit werk. Alleen in welke vorm… geen idee. Nog niet.


Klopt. Ik begon met Communicatiewetenschappen en ben toen de linguïstische kant opgegaan. De literatuur-wetenschap heeft me uiteindelijk het meeste gevormd. In 2010 werd ik door iemand gewezen op Dabrowski en zijn theorie van Positieve Desintegratie. Ik herkende mijzelf in die theorie. Net als de manier waarop ik naar anderen kijk. Het raakte me enorm.

Lees meer...

Interview Lavinia Meijer


Interview met Lavinia Meijer, winnaar van de Mensa Fonds Award ‘Maatschappij’

Lavinia Meijer is één van Nederlands bekendste harpisten. Ze was 8 jaar toen haar hoogbegaafdheid aan het licht kwam. Op haar 9e nam ze plaats achter de harp, op haar 11e mocht ze naar het gymnasium, op haar 13e gaf ze concerten en (pas) op haar 17e ging ze naar het Conservatorium. Nu wordt ze als 32-jarig internationaal artieste bedolven onder de waardering. Lavinia is een goed voorbeeld van een hoogbegaafd persoon die het maatschappelijk ver heeft geschopt. Toch nam ze op 7 november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Maatschappij bescheiden en verrast in ontvangst.

Lavinia, gefeliciteerd! Vertel, hoe ervaar je deze erkenning?
“De nominatie was al een grote verrassing, omdat ik niet echt actief ben binnen Mensa. Ik weet nog steeds niet wie mij heeft genomineerd… Ik voel mij wel trots. In 2011 werd ik voor het programma Pavlov getest op talent en succesfactoren. Volgens de professor kon ik met mijn hoge score alles worden en doen. Enerzijds voelde ik me gevleid, anderzijds vond ik het jammer dat mijn talent blijkbaar niet per se bij de harp ligt. De Award maakt dat een klein beetje goed. Ik weet daardoor dat mensen de creativiteit in mij zien, en de manieren waarop ik de harp bespeel, belicht en presenteer.”

Lees meer...

Interview Ilona Boeren

Interview met Ilona Boeren in mei 2014, gepubliceerd in Nieuwsbrief #7.

Aan het woord over Mensa Fonds:
Ilona Boeren van Hobbyfun stelde voor de Mensa Fonds veiling van januari 2014 twee workshops beschikbaar!

Ilona, wat motiveerde je om dit te geven?

Ik had het Mensa Fonds al een tijdje gevolgd. Het leuke van de veiling was dat ik niet via een groot bedrag contant geld maar met een dienst kon meedoen. Ik sta achter het doel en kan op deze manier mijn bijdrage leveren.

Vond je het, terugkijkend, de moeite waard om mee te doen?

Ik wil steun verlenen en dit was een prima manier. Het leuke is, het Mensa Fonds is zo verbonden met dat wat mensen waarde ren, en ik laat de kwaliteit zien van Hobbyfun. De mensen bieden erop en dat komt dan ten goede aan het Mensa Fonds. Als er weer zoiets komt, lever ik graag weer een bijdrage.

Heb je tips voor het Mensa Fonds, en wellicht een goede wens?

Ik bood een workshop aan voor 8-10 personen en dan lijkt het een groot bedrag, maar als je het per persoon aanbiedt, is het heel redelijk. Anderen boden hun activiteit per persoon aan. Dat doe ik volgende keer ook omdat het dan beter overkomt. Daarmee wil ik doelen van het Mensa Fonds onder steunen zoals onderzoeken doen naar hoogbegaafdheid en de positieve kant benadrukken.

Interview Esmeralda Klein Reesink


Een gift aan Mensa Fonds in plaats van cadeaus

Esmeralda Kleinreesink, militair en schrijver van Officier in Afghanistan (http://kleinreesink.com/boeken) , promoveerde op 11 september bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en vroeg daarbij om een gift aan Mensa Fonds in plaats van cadeaus. Haar actie bracht € 265,- op, waarvoor dank!
‘Ik heb alles al’, geeft Esmeralda aan. ‘Bij Defensie waar ik werk zie je vaker dat mensen een gift vragen als ze iets te vieren hebben. Het Mensa Fonds is een doel dat bij mij past, en ook bij mijn promotie, zeker vanwege de plannen om op termijn een bijzonder hoogleraar aan te stellen.

Mensa + wetenschap = innovatie?
Van een Mensale wetenschapper verwacht je innovatie en welaan, Esmeralda stelt niet teleur. Ze heeft als allereerste kwantitatief onderzoek gedaan naar (militaire) memoires. Esmeralda: ‘ik wilde zien of men over dezelfde soort dingen schrijft in militair ambitieuze landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, versus militair minder ambitieuze landen als Nederland, Duitsland en Canada. Behalve kwantitatief heb ik dus crosscultureel comparatief onderzoek gedaan.

Lees meer...

Interview Daniellle Krekels


De Belgische Danielle Krekels is de bedenker van CoreTalents(.be), een methode die aan de hand van 23 KernTalenten iemands aard, potentieel en intrinsieke motivatie weergeeft. Hieruit ontstaat een genuanceerde ‘blauwdruk’, oftewel je ‘maximale positieve rekbaarheid’. Daarmee vonden al vele hoogbegaafden duurzaam een plek in het werkzame leven. Zo levert Danielle een grote bijdrage aan het herkennen en inzetten van talenten in de werkomgeving. Vandaar dat zij op 7 november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Werk dankbaar en glunderend in ontvangst nam.

Danielle, gefeliciteerd! Vertel, hoe ervaar je deze erkenning?
“Het doet ontzettend plezier, ik straal nog altijd als ik eraan denk. Individuele erkenning van toepassers en gebruikers van de CT-methode is één ding. Maar de award komt namens een grote groep. Dat geeft een ontzettend goed gevoel, want we zijn er al sinds 1989 mee bezig. HB’ers kunnen veel en dus denkt men dat ze dit ook zullen waarmaken. Maar als hun potentieel niet wordt vergezeld van aard en motivatie, dan wordt dat verkwist. Waar je persoonlijke talenten de eisen van de maatschappij kruisen, daar ligt je missie. Dit is de mijne; het verder blootleggen van de hiërogliefen van de menselijke psyche.”

Lees meer...

Interview Anita Wuestman


Interview met Anita Wuestman, winnaar van de Mensa Fonds Award ‘Onderwijs’

Stichting SquibS(.nl) organiseert activiteiten voor hoogbegaafde jongeren van 11 tot 23 jaar. Anita Wuestman is de oprichter en drijvende kracht. Jongeren krijgen de gelegenheid om aansluitend bij hun behoeften en talenten ervaringen op te doen en te delen. Omdat hoogbegaafden een kleine peer group hebben, zijn initiatieven zoals SquibS onontbeerlijk om andere ‘snelle snappers’ te vinden. Vandaar dat zij op 7 november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs glinsterend van jeugdig enthousiasme in ontvangst mocht nemen.

Anita, gefeliciteerd! Vertel, hoe ervaar je deze erkenning?
“Toen Grethe me belde dat ik genomineerd was, voelde ik me zeer geraakt en geëmotioneerd. Een persoonlijke erkenning voor de jaren dat ik bezig ben op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik zet nu mijn gemis in de begeleiding van mijn hb-kinderen positief in voor de ouders van nu. Het daadwerkelijk winnen van de prijs had vooral een professionele lading die mij als kwartiermaker meer overtuigingskracht geeft. Landelijke erkenning helpt om lokaal dingen gerealiseerd te krijgen.”

Welke tegenslagen kwam je tegen en hoe (creatief) ging je daarmee om?
“Schoolleiders, docenten en directeuren zien nog onvoldoende wat voor mooie rol begaafde kinderen kunnen spelen op het gebied van onderwijsvernieuwing. Aan hun snelle, heldere feedback, merk je of een bepaalde aanpak werkt. Goede en systematische experimenten leveren pedagogische en didactische inzichten op waar uiteindelijk het hele onderwijs van profiteert. Gelukkig ben ik vrij praktisch in het omgaan met frustraties. Ik laat mensen zelf ervaren en zien. Ik ben dan ook meer een meewerkend voorman in plaats van een adviseur.”

Lees meer...