Interview Esmeralda Klein Reesink


Een gift aan Mensa Fonds in plaats van cadeaus

Esmeralda Kleinreesink, militair en schrijver van Officier in Afghanistan (http://kleinreesink.com/boeken) , promoveerde op 11 september bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en vroeg daarbij om een gift aan Mensa Fonds in plaats van cadeaus. Haar actie bracht € 265,- op, waarvoor dank!
‘Ik heb alles al’, geeft Esmeralda aan. ‘Bij Defensie waar ik werk zie je vaker dat mensen een gift vragen als ze iets te vieren hebben. Het Mensa Fonds is een doel dat bij mij past, en ook bij mijn promotie, zeker vanwege de plannen om op termijn een bijzonder hoogleraar aan te stellen.

Mensa + wetenschap = innovatie?
Van een Mensale wetenschapper verwacht je innovatie en welaan, Esmeralda stelt niet teleur. Ze heeft als allereerste kwantitatief onderzoek gedaan naar (militaire) memoires. Esmeralda: ‘ik wilde zien of men over dezelfde soort dingen schrijft in militair ambitieuze landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, versus militair minder ambitieuze landen als Nederland, Duitsland en Canada. Behalve kwantitatief heb ik dus crosscultureel comparatief onderzoek gedaan.

En de door mij gebruikte methodologie is ook innovatief, lees mijn hele proefschrift op http://repub.eur.nl/pub/51741/

De opbrengsten van mijn onderzoek zijn helder. Sinds de Eerste Wereldoorlog was de aanname dat militairen schrijven vanwege de desillusie; zij wilden een held worden maar werden slachtoffer. Een recente theorie stelt dat het juist gaat om ‘ultieme ervaringen’ die militairen zoeken, zodat ook persoonlijke groei wordt beschreven in de boeken. Dat heb ik getoetst aan alle maar dan ook alle memoires over Afghanistan van 2001 tot 2010 en zo is duidelijk: de recente theorie klopt!

Wat weten we dankzij Esmeralda’s onderzoek?
We weten nu welke militairen waarover schrijven en waarom; veel (ex-)militairen schrijven om te werken aan verandering, om erkenning te krijgen of om anderen te helpen, om lessen die ze zelf geleerd hebben over te brengen.

Wat weten we nog meer?
Dat als je duizenden militairen gaat uitzenden, op elke 6000 uitgezonden militairen 1 een boek gaat schrijven. En we kunnen voorspellen wat voor type boek het wordt per type militair. Daarmee kan Defensie zijn voordeel doen. Psychologen en anderen die werken met veteranen kunnen nu beter de belevingswereld van veteranen peilen. Zelfs uitgevers zelf hebben profijt van Esmeralda’s onderzoek dat toont welke schrijver vanuit welk segment en welke kwaliteit voor welk type uitgave kiest.
Wat weten we over interculturele oorlogsbeleving?
Opmerkelijk is dat plots afhankelijk blijken te zijn van het land waar je vandaan komt. In het meer pacifistische Duitsland willen militairen iets betekenen en beschrijven vervolgens hoe het tegenviel, een desillusie. In het Verenigd Koninkrijk zijn het groeiverhalen zoals van het naïeve meisje dat uitgroeit tot een stoere pilote. Dat past in een  militair masculien land, dat je wel mag klagen over allerlei ontberingen maar dat je uiteindelijk beter af bent. Nederlanders zitten niet zo vaak op het verandervlak, ze willen vooral de geleerde lessen delen en anderen helpen.

Tenslotte
Een interview met Esmeralda is een interview met passie: hier is een wetenschapper aan het woord die tot in de puntjes haar vakgebied beheerst, ervan houdt en alle innovatie eerder als een beginpunt dan een eindpunt ziet. Esmeralda, dank namens het Mensa Fonds voor het vragen om een gift in plaats van een cadeau.