Interview Daniellle Krekels


De Belgische Danielle Krekels is de bedenker van CoreTalents(.be), een methode die aan de hand van 23 KernTalenten iemands aard, potentieel en intrinsieke motivatie weergeeft. Hieruit ontstaat een genuanceerde ‘blauwdruk’, oftewel je ‘maximale positieve rekbaarheid’. Daarmee vonden al vele hoogbegaafden duurzaam een plek in het werkzame leven. Zo levert Danielle een grote bijdrage aan het herkennen en inzetten van talenten in de werkomgeving. Vandaar dat zij op 7 november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Werk dankbaar en glunderend in ontvangst nam.

Danielle, gefeliciteerd! Vertel, hoe ervaar je deze erkenning?
“Het doet ontzettend plezier, ik straal nog altijd als ik eraan denk. Individuele erkenning van toepassers en gebruikers van de CT-methode is één ding. Maar de award komt namens een grote groep. Dat geeft een ontzettend goed gevoel, want we zijn er al sinds 1989 mee bezig. HB’ers kunnen veel en dus denkt men dat ze dit ook zullen waarmaken. Maar als hun potentieel niet wordt vergezeld van aard en motivatie, dan wordt dat verkwist. Waar je persoonlijke talenten de eisen van de maatschappij kruisen, daar ligt je missie. Dit is de mijne; het verder blootleggen van de hiërogliefen van de menselijke psyche.”


Waar heb je je inspiratie uit gehaald tijdens de totstandkoming van CoreTalents?
“Vroeger voorspelde mijn vader dat mijn broer ingenieur zou worden omdat hij zoveel speelde en bouwde met Lego. Toen ik eind 20 was en mijn eigen ingenieurs(selectie)bureau had, ontmoette ik andere ingenieurs. In onze urenlange gesprekken zeiden ze vaak dat ze als kind ook al met dit en dat speelden. Ik legde de link met de natuurlijke talenten, aard en motivatie, en met iemands huidige activiteiten. Iedereen die ermee werkt en de test heeft gedaan, ervaart enorm veel herkenning. Alsof hun DNA wordt opgelezen. Dit inspireerde mij om dat verder te onderzoeken en ontwikkelen.”

Welke tegenslagen kwam je tegen en hoe (creatief) ging je daarmee om?
“We onderscheiden drie dimensies van creativiteit: functioneel, esthetisch en mentaal. Bij mij zijn ze alle drie vrij sterk aanwezig en vooral de mentale is goed ontwikkeld. Als niet-psycholoog werd ik eerst niet op waarde geschat (ter inspiratie, Danielle citeerde hier Gandhi’s ‘First they ignore you…’ enzovoort, red.). Toen heb ik mijn mentale creativiteit ingezet, plus mijn KernTalenten voor doorzettingsvermogen, ondernemendheid en focus. Ik liet mij niet tegenhouden.”

Hoe ver ben jij in de benutting van jouw ‘maximale positieve rekbaarheid’?
“Hoewel ik al voor 95% leef en werk volgens mijn KernTalenten, denk ik dat er nog geen enkel talent helemaal klaar is. Ik heb nog wel 70 jaar nodig om alles tot volle wasdom te laten komen. Het is mijn droom om in Europa binnen 5 tot 7 jaar de CT-methode ingeburgerd te krijgen, zodat iedereen positieve en duurzame keuzes kan baseren op zijn sterkste KernTalenten. Dan raakt de theepot gevuld, zodat je aan anderen kunt schenken. Verder droom ik dat koppels elkaars KernTalenten kennen. Dat vermindert ruzie en vergoot de energie en de liefde in relaties.”

Waartoe motiveert de Award jou?
“Om verder te gaan en mijn methode aan de wereld te laten zien. Ik heb het zelf lang aanmatigend gevonden om te zeggen dat ik de bedenker ben van deze methode, maar ik wil stoppen met die valse bescheidenheid, want ik zie elke dag wat de methode brengt. Ik wil stoppen met ‘straalangst’, zoals in het gedicht van Marianne Williamson verwoord (‘Our deepest fear’, red.) en prachtig in die ene term samengevat door een van onze analisten.”

Hoe zet jij jouw KernTalenten in tijdens de feestdagen?
“Eén van mijn KernTalenten is sociale organisatie. Ik heb de behoefte om dingen te organiseren waar veel mensen naartoe komen en plezier aan beleven, dus ik heb de hele familie, zo’n 35 personen, uitgenodigd bij ons thuis. Dat is een feest! Ook mijn talent voor lineaire methodische ordening -het systematisch ordenen van servies bijvoorbeeld- zal van pas komen…”

Nou weet ik niet of ik je aanspreek op een KernTalent…maar wat adviseer je toekomstige genomineerden, winnaars en voordragers?
“Zelf heb ik mijn geldprijs geherinvesteerd in de hb-maatschappij. De prijs komt tenslotte ook daar vandaan. Als je steun krijgt, heb dan de moed om je werkzaamheden verder uit te bouwen en ten goede te laten komen aan de maatschappij.”