Interview Anita Wuestman


Interview met Anita Wuestman, winnaar van de Mensa Fonds Award ‘Onderwijs’

Stichting SquibS(.nl) organiseert activiteiten voor hoogbegaafde jongeren van 11 tot 23 jaar. Anita Wuestman is de oprichter en drijvende kracht. Jongeren krijgen de gelegenheid om aansluitend bij hun behoeften en talenten ervaringen op te doen en te delen. Omdat hoogbegaafden een kleine peer group hebben, zijn initiatieven zoals SquibS onontbeerlijk om andere ‘snelle snappers’ te vinden. Vandaar dat zij op 7 november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs glinsterend van jeugdig enthousiasme in ontvangst mocht nemen.

Anita, gefeliciteerd! Vertel, hoe ervaar je deze erkenning?
“Toen Grethe me belde dat ik genomineerd was, voelde ik me zeer geraakt en geëmotioneerd. Een persoonlijke erkenning voor de jaren dat ik bezig ben op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik zet nu mijn gemis in de begeleiding van mijn hb-kinderen positief in voor de ouders van nu. Het daadwerkelijk winnen van de prijs had vooral een professionele lading die mij als kwartiermaker meer overtuigingskracht geeft. Landelijke erkenning helpt om lokaal dingen gerealiseerd te krijgen.”

Welke tegenslagen kwam je tegen en hoe (creatief) ging je daarmee om?
“Schoolleiders, docenten en directeuren zien nog onvoldoende wat voor mooie rol begaafde kinderen kunnen spelen op het gebied van onderwijsvernieuwing. Aan hun snelle, heldere feedback, merk je of een bepaalde aanpak werkt. Goede en systematische experimenten leveren pedagogische en didactische inzichten op waar uiteindelijk het hele onderwijs van profiteert. Gelukkig ben ik vrij praktisch in het omgaan met frustraties. Ik laat mensen zelf ervaren en zien. Ik ben dan ook meer een meewerkend voorman in plaats van een adviseur.”


Waar heb je je inspiratie uit gehaald tijdens de totstandkoming van SquibS?
“Binnen oudervereniging Pharos was ik actief als ouder, daarna via de ECHA-opleiding als professional. In mijn zoektocht naar een denkraam voor de mismatch tussen cognitief getalenteerden en de samenleving kwam ik uit bij Spiral Dynamics (een model met acht niveaus van bewustzijnsontwikkeling, red.). Waar regulier onderwijs zich richt op de basale niveaus, wilde ik jongeren activiteiten aanbieden die de gehele range bestrijken, zodat we niet alleen rechtdoen aan hun cognitieve talenten, maar ook aan hun emotionele ontwikkeling.”

Waartoe motiveert de Award jou?
“Dat ik doorga! Nu één van mijn dromen met SquibS gerealiseerd is, benader ik mijn volgende droom met meer zelfvertrouwen en overtuiging: het ontwikkelen van een bovenschools talentencentrum in mijn regio, voor wederzijds lerende uitwisseling tussen leerlingen en leraren.”

Wat ben je in 2016 met SquibS van plan?
“We gaan laagdrempeliger activiteiten aanbieden om meer jonge deelnemers in de groep van 11 tot 13 jaar te werven. Verder zullen we meer voorlichting faciliteren aan docenten, in de vorm van workshops en studiedagen, gegeven door de leerlingen zelf. Plus: spectaculair survivallen in Slovenië!”

Tot slot, wat adviseer je toekomstige genomineerden, winnaars en voordragers?
“Zie deze groep van cognitief getalenteerden als een kans om innovaties te realiseren! Het is niet alleen voor henzelf interessant om te groeien en te bloeien, maar ze zijn ook de perfecte testgroep waarmee jij kunt onderzoeken, experimenteren, pionieren en verspreiden.”