De Jury


MENSA FONDS AWARDS

De Jury
Wie krijgt de jaarlijkse Mensa Fonds awards? Een deskundige jury bekijkt alle voordrachten en evalueert deze tegen het thema "Dit maakt een verschil!". De jury heeft een brede kennis en kan zo nodig haar eigen netwerk inschakelen om tot een genuanceerd oordeel te komen. Allen zijn zeer ingevoerd in "de wereld van hoogbegaafdheid" en zijn op de hoogte van actuele thema's.


Voorzitter Leila Prnjavorac: Het is speciaal om erkend te worden voor je bijdragen


Presenteren is een vak apart! Leila Prnjavorac doet het al ruim 12 jaar met veel warmte, sprankeling en passie. Met LVision is zij actief als allround Presentator, Dagvoorzitter, Spreker, Trainer en Project Manager. Ze is voorzitter van de jury van de Mensa Fonds Awards 2018.

"Het Mensa Fonds en haar doelen om hoogbegaafdheid en de bijdrage van hoogbegaafden in Nederland onder positieve aandacht te brengen, draag ik een heel warm hart toe. Ik zet mij dan ook graag in als juryvoorzitter en presentator van de Mensa Fonds Awards. Ik vind het bijzonder om samen met de andere juryleden de vele genomineerden te leren kennen en te zien op wat voor bijzondere wijze mensen zich in heel Nederland en ver daarbuiten inzetten om hun talenten ten dienst te stellen van anderen. Daarom is het extra speciaal om deze geweldige persoonlijkheden met een Mensa Fonds Award te 'bekronen' en hen te erkennen en te bedanken voor hun waardevolle inzet en bijdrage."

Afgelopen jaar ben ik zelf benoemd tot Hagenaar van het jaar 2017 en weet ik hoe speciaal het is om erkend te worden voor je bijdragen vanuit je persoonlijkheid, talenten, werk en maatschappelijke betrokkenheid. Hopelijk zullen wij dit jaar weer een fantastisch aantal inzendingen hebben in de categorie Maatschappij, Onderwijs en Werk. Wij kijken er naar uit en graag tot ziens op de Mensa Fonds Awards in 17 November in Eindhoven!

Reinout van Kalleveen: Iets doen voor het ontwikkelen van het talent van mensen

Reinout van Kalleveen studeerde Economie en Industriële Bedrijfskunde. Hij begon zijn loopbaan als management trainee bij de ABN AMRO en via een internationale functie kwam hij terecht op het Ministerie van OCenW waar hij in de Directie Media diverse ministers kon adviseren. Hij merkte daar dat er maar al te vaak langs de bureaucratische regels werd gewerkt en dat intelligente creativiteit nauwelijks ruimte kreeg. Dat was uiteindelijk de reden om zelfstandig hoogbegaafden (waaronder ook vaak executives van concerns) te gaan coachen. In 2005 vroeg het psychologisch adviesbureau GITP dat voor hen te gaan doen. Sinds 2014 is hij partner bij Jonathan Warner (Boardroom Performance & Leadership Development). Daarnaast wil hij jong toptalent hun hoogbegaafdheid ten volle laten benutten, wat hij vrijwillig doet in het Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen. Het Mensa Fonds is bij uitstek het platform om dit gedachtegoed op grotere schaal vorm te gaan geven. Op basis van die ervaring in leven en werk is het een eer in de jury van het Mensa Fonds te zitten. De Awards belonen en onderstrepen het goede werk dat mensen daarvoor doen.

Corina de Boer: Mensen die zich inzetten voor hoogbegaafdheid in het zonnetje

Corina de Boer, winnares Mensa Fonds award categorie maatschappij in 2017, is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) waar ze twee functies bekleedt: Personal Assistant voor Professor Robbert Dijkgraaf en Event Manager bij Bureau Communicatie. Vanuit beide functies ontmoet ze veel hoogbegaafden.
 
Als Event Manager organiseert ze jaarlijks, samen met collega Regien, met dank aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), de landelijke finale van de Mensa SlimmerIQuiz voor 11/12-jarigen in samenwerking met een team van enthousiaste, betrokkenen Mensa-leden. Een spannende quiz, maar tevens een feestje, waar hele slimme kinderen vanuit heel Nederland voor samenkomen. Als (ook, getraind) kindercoach, wordt Corina blij van het tot bloei komen van kinderen en als ze daaraan een steentje kan bijdragen, doet ze dat met veel plezier. Daarnaast is Corina sinds 2012 vast jurylid en secretaris van de Robbert Dijkgraaf essayprijs.
Corina voelt zich vereerd dat Mensa fonds haar heeft gevraagd dit jaar deel uit te maken van de jury en ze kijkt er naar uit om de motivatieteksten te lezen van de genomineerde kandidaten, mensen die zich inzetten voor hoogbegaafdheid en daardoor verdienen in het zonnetje gezet te worden.

Willem Bouwens: Positieve aandacht stimuleert maatschappelijke dialoog.

Willem Bouwens is een van de juryleden van de Mensa Fonds Awards. "Een hele fijne rol waarbij ik ieder jaar een groot aantal interessante en veelzijdige voordrachten voorbij zien komen."
 
"Een van de zes strategische speerpunten van het Mensa Fonds is het awardprogramma. Er wordt waardering mee uitgesproken voor hen die iets gepresteerd hebben om hoogbegaafdheid op positieve wijze in het nieuws te brengen, en zij worden aangemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Door daar op grote schaal aandacht aan te besteden genereert het de gewenste positieve aandacht en stimuleert het een maatschappelijke dialoog, en juist in het laatste ligt de winst.
Mijn persoonlijke motivatie is om iets te doen voor het ontwikkelen van het talent van mensen. Dat begint bij bewustwording van (bijzondere) talenten bij die personen zelf. Maar voor die ontwikkeling is ook bewustwording nodig bij de maatschappelijke omgeving, school, werk, maatschappij, gezin, sportvereniging etc. Lezen en bespreken in een divers team van juryleden is leuk en het jurylidmaatschap komt ook met een verantwoordelijkheid."

Vacature
Aan de invulling wordt momenteel gewerkt.