Home

Voordragen voor de Mensa Fonds Awards kan tot 3 oktober


Hoog-Intelligentie of hoogbegaafdheid is een talent dat, net als andere talenten, erkend, gevoed en gekoesterd moet worden, wil het volledig tot zijn recht kunnen komen. De Mensa Fonds Awards worden jaarlijks uitgereikt om mensen (of instanties) die zich daarvoor inzetten eens goed voor het voetlicht te halen.

Ken jij een persoon of een organisatie die, als het Hoog-intelligentie betreft, het verschil maakt op het gebied van Onderwijs, Werk, Maatschappij? Draag deze persoon of organisatie dan voor voor een Mensa Fonds Award! Ga naar het voordracht formulier, hier.

Je kunt voordragen tot en met 3 oktober. Kort daarop start al het eerste juryberaad.

En noteer vast in je agenda, de feestelijk uitreiking is zaterdag 17 november in het hippe Igluu te Eindhoven, de voormalige Philips lichttoren. Als gastspreker zijn we er in geslaagd de oud-genomineerde Peter Riezebos vast te leggen. Hij publiceerde het boek "van mavo tot Harvard" waarin hij vertelt; van schoolverlater tot multi-disciplinair student en zeer succesvol beroepskunstenaar (www.peterriezebos.com met 4 korte filmpjes).