Home

Op de opiniepagina van het NRC

Hoogbegaafden worden nogal eens weggezet als zielige mensen die niet kunnen meekomen, recent nog in de radiorubriek Spraakmakers van 25 juni. In reactie op die radiorubriek een artikel van Grethe van Geffen en Clazien Moison over meer aandacht voor de positieve kant van hoogbegaafdheid. "Beter om hoogbegaafdheid niet zo te problematiseren. We hebben een cultuur nodig waarin al het talent wordt gezien als waarde voor ons allen. Meer nog dan nu kunnen we hoge intelligentie benutten voor innovaties en onorthodoxe oplossingen." Lees hier hun artikel in de NRC.