Home

En de winnaars zijn....Voor alle sfeerbeelden van de uitreiking zie hier.

Ruim 120 genodigden waren vanmiddag aanwezig bij de feestelijke uitreiking van de Mensa Fonds awards in het Maarten Maartenshuiz te Doorn. Onze penningmeester volgde het evenement via een live-verbinding vanuit Frankrijk, een oud-award winnaar vanuit Londen en 60 andere geintersseerden maakten gebruik van deze live verbinding.
Na een sfeervolle opening door Presentatrice en Juryvoorzitter Leila Prnjavorac werd van alle negen genomineerden hun persoonlijke bijdragen op het HB-gebied onder de aandacht gebracht. Net als vorige jaren was er ook dit jaar weer een breed terrein waarop de genomineerden zich bewogen. Interessant dat die breedte zo uitgebreid aan de orde kwam, bijna een lezing op zich…. Hierna volgde een lezing van de oud-award winnaar Wilbert Paulissen, als hoofd van de landelijke recherche ging hij in op actuele thema’s van de high tech crime.
Na zijn lezing werden de drie award-winnaars bekend gemaakt. De winnaars zijn:

De winnaars zijn:
Maatschappij: Corina de Boer

Corina de Boer werkt als Personal Assistant van professor Robbert Dijkgraaf en als eventmanager bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). In die hoedanigheid was ze zeer betrokken bij de SlimmerIQuiz die de Vereniging Mensa Nederland sinds 2013 jaarlijks voor groepen 7 en 8 samen met de UvA organiseert. Corina heeft zich niet alleen ingezet voor de ontwikkeling maar ook geïnvesteerd in de borging ervan voor de toekomst, met dank aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). De SlimmerIQuiz is belangrijk geworden voor de beeldvorming rond hoogbegaafdheid in het algemeen en op basisscholen in het bijzonder. In 2017 hebben meer dan 600 scholen meegedaan met een enorm direct en indirect bereik; de kinderen, de ouders, de scholen en de maatschappij.  

Omdat zij jarenlang op de achtergrond een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het organiseren en uitbouwen van de SlimmerIQuiz waarmee direct en indirect aandacht wordt verkregen voor hoge algemene intelligentie, werd Corina de Boer voorgedragen voor een Mensa Fonds Award in de categorie Maatschappij.
En zij is de winnaar geworden.

Onderwijs: Fleur Terpstra

Fleur Terpstra is juriste en gespecialiseerd in juridisch-organisatorische vraagstukken. Zij is gespecialiseerd in civiel recht en onderwijsrecht. Door de roerige schoolcarrière van een jonger hoogbegaafd familielid en haar eigen ervaringen als hoogbegaafde op school, raakte ze betrokken bij de problematiek van hoogbegaafden in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens haar studie rechten specialiseerde ze zich in het onderwijsrecht.
Tegenwoordig staat Fleur als jurist met haar bedrijf veelal ouders bij wiens kinderen dreigen vast te lopen in het onderwijs en soms thuis komen te zitten.  

Vanwege haar combinatie van ervaring en juridische kennis van het onderwijs, waarbij ze anderen prikkelt en uitdaagt om meer oog te hebben voor de behoeften van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs, werd Fleur Terpstra genomineerd voor een Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs.
En zij is de winnaar geworden.

Werk: Alja de Bruin-de Boer

Alja de Bruin-de Boer, afgestudeerd in de orthopedagogiek in 1975, houdt zich sinds 1985 bezig met onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Zij was hierin een voorloper op het gebied van begeleiding van leerlingen en hun ecologisch systeem: het gebied van het huidige systeemdenken en ecologisch perspectief op ontwikkeling.
Ze publiceerde diverse boeken, waaronder een protocol voor de signalering en diagnostisering van hoogbegaafde kinderen, sinds 2001 doet zij dit vanuit haar adviesbureau ADB.
Door haar onafhankelijke oordeelsvorming blijft het belang van het kind altijd vooropstaan.

Vanwege haar ethische handelen en zichtbaar grote inzet binnen het werkveld van hoogbegaafdheid, waardoor hoogbegaafdheid optimaal kan worden benut, werd Alja de Bruin genomineerd voor de Mensa Fonds Award in de categorie Werk.
En zij is de winnaar geworden.

Voor het uitgebreide juryrapport van alle negen genomineerden, zie hier.