Bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’.

Hoogleraar

Eén op de 50 mensen is hoog-intelligent of hoogbegaafd. Er is echter nog nauwelijks academische kennis over hoogbegaafdheid. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig, zeker op het gebied van relaties, vriendschap, werk en ouder worden. Daarom willen Stichting Mensa Fonds en Tilburg University nog dit jaar van start met de bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’. Help mee: word founding friend of vind founding friends voor deze leerstoel. Want van het beter onderzoeken en benutten van hoogbegaafdheid worden we allemaal beter.

Na jaren van voorwerk komt het er nu op aan: om de bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact het licht te laten zien is €250.000 nodig. Help mee:

Help financieel

Het Mensa Fonds zoekt naar Founding Friends: bedrijven of particulieren die de leerstoel mede werkelijkheid willen maken. Via een eenmalige donatie of een volledig aftrekbare periodieke schenking van vijf jaar lang een vast bedrag.

Ja, ik wil doneren, vertel mij hoe:

Download en deel de flyer

We hebben een speciale flyer die mensen oproept Founding Friend van de leerstoel te worden. Download en stuur hem door naar contacten waarvan je vermoedt dat ze belangstelling hebben en/of een goed netwerk van mogelijke belangstellenden. 

Ja, ik wil helpen fondsen werven:

Denk mee: Online informatiesessie

Meer weten? Het Mensa Fonds organiseerde drie online informatiesessies. Op dit moment zijn er geen nieuwe sessies gepland. Wil je de Powerpoint of een persoonlijke toelichting ontvangen of je visie delen, stuur ons een bericht.  

Ja, ik wil meedenken:

Longitudinaal onderzoek naar hoogbegaafdheid in de hele levensloop 

Hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de transitie van de schoolbank naar arbeid, van arbeid naar pensionering, van pensionering naar succesvol ouder worden? Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties en maatschappij? Welke interventies zijn mogelijk om dit talent te benutten? En hoe blijven hoogbegaafden gelukkig in hun leven en werk? Er is nog bijzonder weinig onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid en de manier waarop we dit bijzondere talent in kunnen zetten for the benefit of humanity.

De bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ aan Tilburg University is een belangrijke stap in de richting van beter benutten van hoogbegaafdheid. Het doel van de leerstoel zal zijn: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid over de gehele levensloop, binnen diverse levens- en professionele domeinen, vanuit een longitudinale insteek, met aandacht voor levenstransities en met aandacht voor elementen uit de positieve psychologie. De resultaten worden in de vorm van kennis en tools gedeeld met het onderwijs en diverse maatschappelijke stakeholders.

Laatste nieuws

Eerste serie informatiesessies afgerond

In de aanloop naar de bijzondere leerstoel organiseerden we een aantal online informatiesessies. Meer dan twintig mensen praatten mee en dat leverde waardevolle tips en inzichten op. Dank aan iedereen die op deze manier wil helpen bij het realiseren van ons doel. Ook ideeën? Mail ons. Of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Eerste donaties toegezegd

Nog maar net begonnen, en nu al een derde van ons streefbedrag binnen! Geweldig dat de bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ op zoveel steun kan rekenen. Nog €160.000 te gaan. Ook bijdragen? Doneer specifiek voor deze leerstoel: geef eenmalig of kies voor een volledig aftrekbare periodieke schenking van vijf jaar lang een vast bedrag.

Structuurrapport wordt opgesteld

Op dit moment wordt de inhoudelijke koers van de bijzondere leerstoel verder uitgewerkt in een structuurrapport. Dat gebeurt door Tilburg University. Het rapport wordt hopelijk nog voor de zomer voorgelegd ter goedkeuring, weer een stap in de realisatie van de bijzondere leerstoel. Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Storm en regen hielden het Mensa Fonds niet tegen…

Vier jaar duurde het voortraject om te komen tot een Mensa Fonds leerstoel over hoogbegaafdheid. Terugkijkend kun je wel constateren dat we met niets begonnen behalve dan een idee, dat het moet gaan over het benutten van talenten op het werk, en over een van de centrale doelstellingen van Mensa: ‘for the benefit of humanity’. Over die onderwerpen is er nog heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. De meeste onderzoeken die er zijn, gaan over kinderen en jongeren. Voor volwassenen gaat het vooral over problemen die hoogbegaafden zouden ondervinden, en over vermeende relaties met ziektebeelden als autisme. Niet zo vrolijk stemmend allemaal dus we hebben ons eerst maar eens goed laten adviseren. Gelukkig hebben we twee hoogleraren in ons comité van aanbeveling, John Grin en Esther-Mirjam Sent die ons inhoudelijk goed op weg hielpen én verwezen naar universitaire sparringspartners. 

Grethe voerde als voorzitter de eerste gesprekken met hoogleraren binnen en buiten de universitaire wereld die ervaring hadden met het opzetten van een leerstoel. Zo kregen we geleidelijk meer zicht op hoe zo’n proces gaat. Een van de belangrijkste tips was: zorg dat je leerstoel geen eenling wordt maar in een bredere vakgroep wetenschappelijke verbinding vindt – daarmee verhoog je het effect en de reikwijdte van de uitkomsten. Die tip leidde er ook toe dat het voortraject langer duurde dan we aanvankelijk inschatten. Nu waren verkennende gesprekken nodig op meerdere faculteiten met meerdere personen.

Heel interessant voor het Mensa Fonds waren ook de bijeenkomsten met hoogbegaafden en experts buiten de academische wereld. Soms in alle beslotenheid of bij mensen op het werk, soms gezellig samen om tafel in het unieke dijkhuis van een Mensalid dat al vanaf het begin het Mensa Fonds steunt. De bijzondere gastvrijheid in combinatie met de diverse werksoorten en ervaringen van de deelnemers leidde tot een scala aan ideeën en wensen voor de leerstoel. Zonder de vrijwillige inbreng van al deze betrokkenen en hun enthousiasme was het niet gelukt!

Willem en Grethe begonnen aan een ‘rondje universiteiten’ onder het motto ‘kwaliteit is belangrijker dan locatie’. Zowel Willem als Grethe wonen in Amsterdam waar twee universiteiten staan maar de meeste gesprekken vonden buiten de hoofdstad plaats. Het was prettig te merken hoe benaderbaar mensen in de universitaire wereld kunnen zijn, ondanks drukke functies als hoogleraar of decaan. Inhoudelijk was het mogelijk  heel vrij visies delen en te brainstormen over nut en noodzaak, inrichting en inhoud van een Mensa Fonds Leerstoel. Als je gewend bent aan ‘zakelijke’ acquisitie, is de universitaire wereld een fijne verrassing omdat daar kennisuitwisseling vanzelfsprekend lijkt te zijn.

Organisatorisch was het minder gemakkelijk. Soms moest je lang van tevoren zo’n gesprek plannen, en als  het eindelijk zover was, werd het vlak van tevoren afgezegd, of het begon op de dag van de afspraak bijvoorbeeld ineens met stormkracht te waaien. Nou, dat laatste, daar meenden we ons niet door te hoeven laten tegenhouden. Door storm en regen vertrokken we vroeg in de ochtend en vrolijk op weg naar een nieuw gesprek op gepaste afstand van Amsterdam. Maar het waaide veel harder dan gedacht: omvallende bomen hielden ons en alle andere weggebruikers tegen zodat we in een lange file kwamen. En toen begonnen bomen zomaar op auto’s in de file te vallen…. De weg was nog lang geblokkeerd….

Je leven wagen voor een leerstoel over hoogbegaafdheid, dat verwacht een mens nou ook weer niet! Triest voor enkele andere weggebruikers, maar wij kwamen er gelukkig zonder schade doorheen. De afspraak van die dag vond, dankzij flexibiliteit van de universitaire contactpersonen, ondanks alles doorgang zij het enkele uren later dan gepland. We waren na elke universitaire verkenning weer een stap wijzer. Onze aanpak kreeg steeds meer focus. Zo belandden we in diepgaande gesprekken met de Universiteit Tilburg en konden we gezamenlijk besluiten ervoor te gaan… Daar zijn we echt ontzettend blij mee.

We hebben alle vertrouwen dat een leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ onze achterban zal aanspreken en dat we voldoende donaties krijgen om de leerstoel ook echt te realiseren. Binnen de Universiteit Tilburg komt het nu nog aan op een goed structuurrapport – zoals boven beschreven willen we geen ‘een-alleen’ leerstoel maar een bredere wetenschappelijke verbinding – en natuurlijk de goedkeuring van het College van Bestuur. Als alle seinen daarmee op groen staan, starten we nog dit jaar met de leerstoel.