Historie van het Mensa Fonds

Stichting Mensa Fonds is opgericht door de Vereniging Mensa Nederland tijdens de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging op 20 april 2013. Met het Mensa Fonds wordt er invulling gegeven aan het maatschappelijk gezicht van Mensa. De belangrijkste redenen die de toen 4500 leden van de vereniging Mensa zagen voor oprichting waren:
1) meer en beter inspelen op positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen
2) de betekenis van zeer hoge intelligentie als kwaliteit voor de samenleving als geheel zichtbaar maken
3) onderzoek en best practices mogelijk maken om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
4) een zelfstandig Mensa Fonds biedt meer en nieuwe mogelijkheden voor werving van middelen. Giften aan het Mensa Fonds zijn bijvoorbeeld aftrekbaar van de belastingen.

Als inspiratie voor dit fonds heeft de Amerikaanse Mensa Foundation gediend. Deze is sinds jaar en dag zeer succesvol en fungeert als visiteplaatje voor het maatschappelijke gezicht van American Mensa en als baken voor wat hoge intelligentie kan betekenen voor de maatschappij.
Evenals het Amerikaanse fonds heeft het Nederlandse fonds speciale toestemming gekregen om de naam en het logo van Mensa te gebruiken.

De nieuwe stichting Mensa Fonds is meteen voortvarend te werk gegaan en reikte reeds in het najaar van 2013 de eerste Mensa awards uit. In deze jonge fase gebeurt alles nog met vrijwilligers. Elders op deze site ziet u dat er in korte tijd al flink wat activiteiten zijn opgezet