Grijs Goudzoeker

Thérésa Oost, bestuurslid Grijs Goud

Grijs Goud
Het Mensa Fonds vraagt aandacht voor hoog-intelligente ouderen in hun latere levensfase. Daarbij hanteren we geen precieze leeftijdsgrens, want het gaat om mensen met een rijke levenservaring die graag willen blijven participeren in de maatschappij, mits ze daartoe waar nodig passende mogelijkheden krijgen aangeboden. Maar het gaat ook om hoogbegaafde ouderen die in een isolement terechtgekomen zijn of die qua interesses niet aan hun trekken komen in verpleeg- of verzorgingstehuizen. Met het uitroepen van Grijs Goud tot speerpunt hoopt het Mensa Fonds een positieve bijdrage te leveren aan een actueel maatschappelijk thema.

Grote doelgroep
Er is al gebleken dat de behoeften van hoogbegaafde ouderen grotendeels overlappen met die van hoogopgeleide ouderen in het algemeen. Organisatoren van passende activiteiten kunnen daardoor inspelen op een doelgroep die groter is dan alleen de groep hoogbegaafde ouderen. Gelukkig is er in Nederland al een groot aanbod van cultuur, cursussen op hoog niveau en reizen waar gebruik gemaakt van kan worden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het initiatief van stichting ‘Oud geleerd, jong gedaan’.

Grijs Goud

Grijs Goud bij omroep Gelderland
Afgelopen woensdag 4 december was bestuurslid Thérésa Oost te gast bij Omroep Gelderland. Bij het programma “Op de koffie” gepresenteerd door Rob Kleijs heeft zij verteld over het speerpunt “Grijs Goud”. De uitzending is terug te luisteren via de website van de omroep, alhier, Thérésa is aan het woord tussen 10:00 en 11:00 uur, circa minuut 15:30 – 22:50, 32:49 – 33:00 en minuut 43:00-53:00.

Op onderzoek
Uitzoeken in hoeverre ouderen dit ook doen of er gebruik van maken en vooral ook wat zij daar zelf voor rol in (willen) spelen is iets wat me interesseert. Daarom ga ik dit jaar de boer op met dit thema, als Grijs Goudzoeker. Zo kreeg ik begin dit jaar contact met Karina de Winter, manager welzijn bij het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Het Bartholomeus kijkt actief wat passend is voor de bewoners: “We hebben bijvoorbeeld interessante ontmoetingen tussen gymnasiumleerlingen en onze zelfstandige bewoners. Inmiddels hebben we twee ontmoetingen gehad tussen 14 leerlingen en 7 ouderen. We proberen er 3 of 4 te realiseren tussen dezelfde groep jongeren en dezelfde groep ouderen.”
Verder zijn er in het Bartholomeus eens per maand interessante lezingen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De Winter blijft wil bovendien graag gebruik maken van de opgedane kennis uit Grijs Goud. Fijn om te merken dat het thema leeft!

Thuis
En in Wageningen bij Thuis sprak ik met Kwartiermaker Elsje van de Weg, die naast een specifieke bezoeker van Thuis ook een familielid herkent in de omschrijving van hoogbegaafdheid. Ik keek er niet vreemd van op dat een oudere bezoeker van Thuis past bij het profiel. Elsje: “Bij Thuis komen geen superhelden, maar gewone mensen zoals jij en ik die hun best doen voor een mooiere wereld. Hoe meer gewone mensen – jong, oud, groot, klein, rond, vierkant – dit doen, hoe meer we kunnen bereiken. Voor al deze mensen zet Thuis zich in. Dat doen we allemaal op onze ontmoetings- en werkplaats in Wageningen. Hier kun je Wageningers ontmoeten, (samen)werken, meedoen aan activiteiten en ideeën uitbroeden.” Ik ben reuze benieuwd naar het vervolg.

In HIQMensa Magazine #17
In editie 17 van de HIQMensaMagazine heeft het Mensa Fonds een artikel gepubliceerd over het thema Grijs Goud van het Mensa Fonds. In hetzelfde artikel doet het Mensa Fonds een oproep aan mensen die willen meedenken of meehelpen met het uitdiepen van het thema Grijs Goud. Zie hier (als PDF) ons artikel op pagina 28 en 29 in de HIQMensamagazinehier.

Meer weten
Ik hoop gaandeweg steeds meer mensen te ontmoeten die hierop aanhaken. Ben of ken jij iemand die zich in de omschrijving van Grijs Goud herkent of ken jij een initiatief waar ik zeker van af moet weten? Geef het door via mijn mailadres: Theresa.Oost@mensafonds.nl. Dankjewel!