Grijs Goud is goed op weg


In 2014 heeft het bestuur besloten aandacht te besteden aan hoog intelligente ouderen in hun latere levensfase. Zij krijgen nog nauwelijks kwalitatief goede aandacht, terwijl het mensen zijn met een rijke levenservaring die wellicht nog willen participeren indien ze daartoe passende mogelijkheden krijgen aangeboden. Met het streven de doelgroep uit het isolement te halen en vitaliteit en levensvreugde te verbeteren wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan een actueel maatschappelijk thema.

Praktisch gezien bestaat het speerpunt Grijs Goud uit de volgende stappen:

  • Het benaderen van personen en instanties die zich mogelijk reeds met een dergelijke doelstelling bezig houden en, indien nuttig, trachten verbindingen te leggen.

2015: Er is op verschillende niveaus aandacht geschonken aan ouderen in de Intra Murale zorg. In het informatieblad van Geestelijk Verzorgers is een artikel geplaatst met als titel; “is er nog iets meer dan Bingo?” Op dit artikel is uitgebreid gereageerd en er is een brainstormgroep ontstaan om op allerlei niveaus aandacht aan de hoogbegaafde oudere te besteden in de Intra Murale zorg. Eerste resultaat: een workshop over de hoogbegaafde oudere op de conferentie van het NKOP (Nederlands Kenniscentrum Ouderen en Psychiatrie – Trimbos instituut) www.nkop.nl.

  • Een onderzoek onder de doelgroep ter inventarisatie van de behoeften.

2015: Er zijn verschillende onderzoeken geweest. Een was in een Instelling, waarbij de welzijnsmedewerkster een totaalplan heeft ontwikkeld om de hoogbegaafde oudere een betere plek te geven. Dit totaalplan dient als basis voor de brainstormgroep om het ook in andere instellingen in te brengen. Twee onderzoeken hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de IHBV (instituut voor hoog begaafde volwassenen) Zie ook www.IHBV.nl.

Het opstellen van een programma, hetgeen o.a. kan bestaan uit excursies, workshops, lezingen.

2015: dit is nog in ontwikkeling.

  • Het opstarten van een pilot.

2015: de Pilot is halverwege. Er is een onderzoek geweest in een verpleeghuis in Zeeland, volgende stap: ontwikkelen van een lesmethode voor zorgmedewerkers vooral om de hoog intelligente bewoners te herkennen en daaruit te komen tot adequaat handelen.

  • Het ervoor zorgen dat na een geslaagde pilot de organisatie zodanig op poten staat, dat  continuïteit gewaarborgd kan worden en dit tevens een inktvlekwerking heeft naar andere gelijkaardige organisaties in de regio.