Grijs goud activiteiten

Het Mensa Fonds wil de aandacht vragen voor hoogintelligente ouderen in hun latere levensfase. We kiezen ervoor om ons vooral te richten op de groep die wil / kan participeren en bijdragen aan de maatschappij. Het inventariseren van de behoeften van deze hoogbegaafde ouderen, het (laten) inventariseren en breder (laten) trekken van reeds bestaande initiatieven hoort bij dit speerpunt. Het Mensa Fonds wil geluiden hoorbaar maken, de behoeften van hoogintelligente ouderen zichtbaar maken en dit onderwerp agenderen binnen het maatschappelijk debat.

In 2014 heeft het bestuur hiervoor beleid geformuleerd wat geresulteerd heeft in een aantal activiteiten, of ondersteuning en samenwerking van activiteiten die door anderen geïnitieerd wordt.

Zie onder andere:

Hoogbegaafde ouderen bij omroep MAX. Een 16 minuten durende uitzending van omroep MAX over het thema hoogbegaafde ouderen, met daarin twee Mensaleden aan het woord en Noks Nauta van het IHBV.
Succesvolle lezing grijs goud project. Een regionaal initiatief.
Grijs Goud is goed op weg. Een beleidsmatig karakter.
Hoogbegaafde senioren herkennen. Een initiatief van het IHBV waaraan het Mensa Fonds heeft bijgedragen.
Workshop “Hoe wil je oud worden” op het oktoberweekend van de vereniging Mensa Nederland.