Gezocht: secretaris van de jury

Afbeelding: De brug tussen hoogbegaafdheid en samenleving

Inleiding
Vanaf de oprichting in 2013 reikt het Mensa Fonds jaarlijks een drietal Awards uit. Iedereen kan personen en organisaties die iets betekend hebben in het HB-veld voordragen voor een award. Er is een onafhankelijke jury om de ingebrachte voordrachten te beoordelen.
Ter ondersteuning van de Jury zoeken wij een jury-secretaris. 

Wat houdt het in?
Deze vrijwilligersfunctie is een mengvorm van administratieve en secretariële taken en goed kunnen schrijven. Je bent aanwezig bij de vergaderingen van de jury (op 18 juli, 12 en 19 september in 2019, de uitreiking zelf is 24 november 2019) om hen te ondersteunen bij hun werk. Jij verzamelt waar nodig vooraf de stukken, zoals de via de website gedane voordrachten, en verspreidt die onder de juryleden. Als er extra uitzoekwerk is rond voordrachten, ondersteun je de jury daarbij, zorg je voor extra input e.d. Op basis van de uitkomsten van het juryproces schrijf jij het juryrapport dat officieel namens de jury gepubliceerd wordt.

Wat hoort niet bij deze functie?
Notulen maken. De jury van inhoudelijk advies dienen.

Wat moet je kunnen?
Het is belangrijk dat je strikt vertrouwelijk kunt werken. Behalve het te publiceren juryrapport komt niets van het juryberaad naar buiten! Verder is het belangrijk dat je overzicht kunt houden ook als er veel voordrachten binnenkomen en informatievragen vanuit de jury zijn, dat je handig bent met informatie verzamelen en dat je een vlotte pen hebt.

Wat krijg je ervoor terug?
Onkostenvergoeding is er niet, wel eeuwige roem en dankbaarheid voor je goede werk!
Je leest over bijzondere initiatieven en leuke activiteiten en ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid. Netwerkverbreding: je ontmoet bijzondere, leuke mensen bij de award uitreiking.

Voor vragen en meer info mail naar info@mensafonds.nl