Financiering

Ons project, een bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’, bestrijkt een periode van 5 jaar. De minimale variant is alleen de benoeming van een hoogleraar (kosten € 50.000,- per jaar) – hiervoor heeft het Mensa Fonds nu ruim € 110.000,- aan toegezegde donaties verworven. De medior variant, van belang voor de juiste maatschappelijke impact, betreft tevens de aanstelling van een science practitioner die het onderzoek en de resultaten van de leerstoel breed uitzet bij belanghebbenden, bedrijfsleven en maatschappelijke instanties. De maximale variant voegt ook twee promovendi toe aan de leerstoel en bedraagt de totale investering € 1.135.000 voor vijf jaar.

Er zijn twee wegen uitgezet om de financiering rond te krijgen.

We zijn bezig het bedrijfsleven en Fondsen te interesseren om een bijdrage te leveren aan de financiering. Enkele partijen hebben al interesse getoond en de gesprekken verlopen positief.
Hiernaast zoeken we individuen, mensen met affiniteit met het Mensa Fonds en de beoogde leerstoel.  We zoeken Founding Friends die deze leerstoel de komende 5 jaar met ons werkelijkheid willen maken. Zet jezelf aan het begin van het traject voor meer wetenschappelijke antwoorden over het benutten van hoogbegaafd talent. Schrijf ‘mede mogelijk gemaakt door mij’ op je c.v. of indien je wilt op onze website en word vandaag nog Founding Friend van deze nieuwe, unieke leerstoel. Doneer specifiek voor deze leerstoel: geef eenmalig € 1.000,- of kies voor een volledig aftrekbare periodieke schenking van vijf jaar lang € 1.000,-.
En als je geen Founding Friend wilt worden, iedere bijdrage die ons helpt de doelstelling te bereiken wordt zeer gewaardeerd.
Meer vragen over de financiering, mail naar voorzitter@mensafonds.nl

Van 7 mei tot en met 7 juni loopt een crowdfunding campagne voor de bijzondere leerstoel. Draag direct bij aan de leerstoel door nu te doneren.