Financiën algemene info

Het Mensa Fonds gaat zorgvuldig met uw bijdrage om. We streven ernaar om alle bijdragen maximaal in te zetten voor de doelstellingen van het fonds. Bestuurskosten worden daarom zo laag mogelijk gehouden. De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit en zoeken zo creatief mogelijk naar manieren om inzamelacties voor een zo laag mogelijk bedrag aan onkosten voor elkaar te krijgen. We hebben de wijze waarop we met het vermogen van het fonds omgaan vastgelegd in een Treasury Statuut.

Stichting Mensa Fonds heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.

Jaarlijks publiceren wij op deze site het jaarverslag waarin zowel de activiteiten als de financiële positie van de stichting worden toegelicht. De jaarrekening wordt opgesteld in lijn met richtlijn RJ650 Fondsenwervende instellingen.