Ferry Houterman pleit voor hoogleraar hoogbegaafdheid

Ferry Houterman
Ferry Houterman

Ferry Houterman was betrokken als beroepscommissaris-toezichthouder bij onder andere Rabobank Amsterdam, Eden Hotel Group, Planet Internet, BNNVARA, Waarborgfonds Kinderopvang, CNV Connectief en het Metropole Orkest. Hij maakt sinds het eerste begin deel uit van het comité van aanbeveling van het Mensa Fonds. Hij ondersteunt de oprichting van de bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’.

“Als commissaris in het bedrijfsleven accentueer ik de noodzaak van diversiteit en multidisciplinaire teams. Daarom moet ook juist het bedrijfsleven hoogbegaafd talent binnenhalen. Out-of-the-box denken, onorthodoxe oplossingen en cultuurverandering komen effectiever tot stand als ook de denkwereld en het abstractieniveau van hoogbegaafden een rol spelen.”

Onderzoek, en dan met name een bijzondere leerstoel zijn daarvoor onmisbaar, aldus Houterman. “Het zou nuttig en noodzakelijk zijn dat via het Mensa Fonds onderzoeken gestimuleerd worden naar de juiste inbedding en meeste toegevoegde waarde van hoogbegaafden in de organisatie. Ook het uitwisselen van best practices binnen bedrijfsnetwerken zorgt ervoor dat het vliegwiel gaat draaien en het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden.”

Human capital is volgens hem de belangrijkste balanspost in de nieuwe economie: “Investeringen in diversiteit van talenten leveren een hoog rendement. Het multidisciplinaire denken en teamvorming bieden ook meer ruimte voor hoogbegaafden, die dan niet een eiland vormen, maar als archipel integraal verbonden zijn met de andere talenten binnen de organisatie. Waar hoogbegaafden welkom worden geheten binnen teams en organisaties, zijn het geen dwarsliggers maar waardevolle dwarsdenkers.”