FAQ aanbieden kavels

Informatie voor aanbieders van artikelen of diensten
Wat is de Mensa Fonds veiling?
De Mensa Fonds veiling is een jaarlijks platform waarin mensen die ons goede doel steunen, iets aanbieden om te verkopen (een zgn. kavel) en anderen – vaak, maar niet perse vanwege het goede doel – dit kopen. De kopers geven het geld niet aan de inbrenger van  de kavel maar aan het Mensa Fonds. Dankzij de aanbieders en de kopers kan het Mensa Fonds zich inzetten om de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar te maken (hier vind je ons meerjaren beleidsplan met de zes speerpunten). De veiling vindt plaats op een fysieke locatie omkleed met activiteiten; aanwezigen kunnen er een bod uitbrengen en ook telefonisch bieden is mogelijk. De veiling zelf duurt ongeveer 1,5 uur.

Wat voor artikelen zijn er in de Mensa Fonds veiling?
De Mensa Fonds veiling heeft zowel artikelen als diensten. Dit kunnen heel verschillende dingen zijn, voor inspiratie kun je het best de kavels van vorige jaren op onze website bekijken (2019, 2018, 2017). Je kunt daar ook vinden wat de opbrengst per kavel was, of welke kavels eventueel onverkocht bleven. Dat geeft je ongetwijfeld inspiratie wat het goed doet op de veiling!

Hoe bepaal ik een minimum bod?
Het minimum bod is een bedrag waarvoor jij jouw product of dienst minimaal aan wilt bieden – als het daarvoor verkocht wordt (dit kan als er slechts een bieder is), was het voor jou al de moeite waard. Zorg dus dat je niet achteraf hoeft te denken ‘voor dat bedrag is het eigenlijk zonde van mijn tijd/artikel’. Daarnaast hou je rekening met het publiek: wat is een bedrag dat aantrekkelijk is voor mensen die zouden willen bieden? Uiteraard kun je hierover met ons overleggen.
Het minimumbod is altijd 15 euro. Onder die prijs veilt het Mensa Fonds niet.

Hoe bied ik een kavel aan?
Dat kan door een email te sturen naar fondsenwerving@mensafonds.nl Een begeleidende tekst van enkele wervende zinnen en een of meer mooie foto’s is eveneens nodig. Je krijgt binnen een of twee dagen antwoord.

Moet ik Mensa lid zijn om mee te doen?
Nee, je hoeft geen Mensa lid te zijn en ook niet hoogbegaafd. Fijn als je meedoet!

Weigert het Mensa Fonds ook aanbiedingen?
Uitgangspunt is natuurlijk dat een aangeboden kavel als verkoopbaar wordt ingeschat en het minimum van 15 euro waard zal zijn in de ogen van potentiële kopers of dat het niet onverkoopbaar is door een voor ons publiek wel erg hoge prijs. Een ander aspect is dat de herkomst van aangeboden kavels voor ons helder moet zijn. Wil je niet dat je naam als aanbieder algemeen bekend wordt, dan melden we op de site “aangeboden door anonieme gever”.

Hoe komt mijn kavel op de veiling terecht?
Als je een dienst hebt, volstaan de vooraf aangeleverde tekst en foto. Als je een artikel hebt, lever je dat – kostenvrij voor het Mensa Fonds als goed doel – vooraf bij ons aan. Alleen als je echt aanwezigheid (bv door backup) kunt garanderen, kun je het zelf meenemen op de dag van de veiling. Let op: het Mensa Fonds is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan artikelen en al wat daarvan deel uitmaakt – aansprakelijkheid blijft bij jouzelf liggen.

Hoe komt mijn kavel bij de bieder terecht?
Als het een artikel betreft, neemt de koper dit zelf meteen na  de veiling mee naar huis. Als het een dienst is, brengen wij je op de veiling in contact met de koper (indien nodig). Ben je verhinderd, dan leggen wij dit contact meteen na de veiling via een mail naar aanbieder en koper samen. Daarna kunnen jullie het samen verder regelen. Over de betaling hoef je je geen zorgen te maken. Dat regelt de koper tijdens de veiling met de penningmeester van het Mensa Fonds.

Wat als mijn kavel niet verkocht wordt?
In de maand na de veiling geeft het Mensa Fonds gelegenheid aan derden om online (via mail) alsnog deze kavels te kopen. Veel kavels worden zo alsnog verkocht, meestal voor het minimum bod.
Sommige mensen die een artikel aanbieden, zeggen bij overhandiging aan ons erbij: ik wil het niet terug. Dat vatten wij zo op, dat wij vrij zijn om het na de veiling te verkopen via marktplaats of eventueel in samenwerking met een ander goed doel waarbij we de opbrengst delen.

Mijn vraag staat hier niet bij – ik wil sowieso liever eerst samen brainstormen?
We hebben graag persoonlijk contact. Laat ons weten wat je vraag is of waarover je wilt brainstormen. Mail naar fondsenwerving@mensafonds.nl, desgewenst met je telefoonnummer. De Mensa Fonds veiling krijgt immers alleen in samenwerking goed vorm. Laat gerust van je horen!