De lat moet hoger. De competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs.

Proefschrift van Dr. Eleonoor van Gerven.

De basis van de presentatie vormt het proefschrift van Eleonoor van Gerven over de competenties van specialisten begaafdheidsonderwijs. In deze online bijeenkomst vertelt ze meer over de matrix die is ontwikkeld.

Het aantal (basis)scholen dat het onderwijs aan begaafde leerlingen gericht wil vormgeven groeit. Leraren geven aan dat zij concrete handvatten nodig hebben om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan begaafde leerlingen te kunnen verzorgen. Daarom gaan steeds meer leraren zich op dit gebied verder professionaliseren. Als de kwaliteit van die nascholing hoog is, dan kan ook de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs toenemen.

Van Gervens onderzoek richt zich op het kunnen verbeteren van de kwaliteit van nascholing van leraren met betrekking tot begaafdheidsonderwijs. Daarvoor ontwikkelde zij een competentiematrix waarin generieke leraarvaardigheden beschouwd worden door de bril van begaafdheidsonderwijs. Zo zijn 25 competenties geformuleerd die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs. Van Gerven koos voor de opzet van een matrix die past in het onderwijskundige beleid waarin de diversiteit onder leerlingen een gegeven is waarop elke leraar op vanuit een inclusieve gedachte moet kunnen inspelen. De matrix kan gebruikt worden als ondersteuningsmiddel voor het vraag gestuurd ontwikkelen van nascholing van leraren, als richtsnoer bij het ontwikkelen van beroepsstandaarden voor specialisten begaafdheidsonderwijs en als richtsnoer voor specialisten begaafdheidsonderwijs om betekenisvol invulling aan hun beroepspraktijk te kunnen geven.

Aanmelden: info@mensafonds.nl