Bestuursleden

De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Grethe van Geffen
Secretaris en vice-voorzitter: Pauline Hagenbeek
Penningmeester: Peter Kievit
Brenda Dekkers, Communicatie
Corina de Boer, Awards
Thérésa Oost, Grijs Goud, Allianties
Willem Bouwens, ICT en Zusterorganisaties

Grethe van Geffen (voorzitter)

Toen tijdens mijn voorzitterschap van de Vereniging Mensa Nederland in 2013 het Mensa Fonds kon worden opgericht, was dat voor mij een droom die in vervulling ging. Dus het is met passie dat ik nu een rol vervul in het bestuur van het Mensa Fonds om dit zo enthousiast begonnen initiatief tot een mooi maatschappelijk succes te maken. In het dagelijks leven ben ik directeur van Seba cultuurmanagement, specialist in cultuur en diversiteit en ook uitgever van materialen via de Diversity Shop. Door de jaren heen vervulde ik veel bestuurlijke functies zoals de Kamer van Koophandel Amsterdam, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam en de stichting De Beauvoir. Ook adviseer en train ik andere bestuurders uit allerlei organisaties. Behalve aan Mensa (en mijn familie en vrienden) heb ik mijn hart verpand aan Amsterdam, aan theater en film, aan talen en aan katten.

Secretaris en vice-voorzitter: Pauline Hagenbeek

Ik ben een ‘HB-laatbloeier’; pas in 2015 op het idee gekomen deel te nemen aan de test en sinds het najaar van 2015 lid van Mensa. Binnen Mensa een aantal keer deelgenomen aan ‘frisdenk’-sessies. Bevalt me heel goed. In het werkzame leven heb ik verschillende dingen gedaan: reclame – in vaste dienst en freelance, hoger beroepsonderwijs ‘voor de klas’ en onderwijsmanagement, en nu business controller bij een HBO-instelling. In die functie ook verantwoordelijk voor het jaarverslag van onze instelling. Ik ben moeder van Joris – doet microbiologie in Leiden – en Tyme – doet webdesign- en applicatieontwikkeling in Leeuwarden. Kom van oorsprong uit Rotterdam, studeerde in Utrecht en later in Groningen, woonde lang in Amsterdam en nu in Sneek. Wil een bijdrage leveren aan het Mensafonds omdat ik denk dat we als maatschappij meer kunnen halen uit het HB potentieel.

Penningmeester: Peter Kievit

Omschrijving volgt.

Corina de Boer, Awards

Corina de Boer, winnares Mensa Fonds award categorie maatschappij in 2017 en jurylid Mensa Fonds Awards 2018 en 2019, buigt zich nu over de bestuursfunctie Awards.
Corina is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) waar ze twee functies bekleedt: Personal Assistant voor Professor Robbert Dijkgraaf (Directeur IAS, Princeton) en Event Coördinator bij Bureau Communicatie. Vanuit beide functies ontmoet ze veel hoogbegaafden.
Als Event Coördinator organiseert ze jaarlijks, samen met collega Regien, met dank aan sponsoring door het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), de landelijke finale van de Mensa SlimmerIQuiz voor 11/12-jarigen in samenwerking met een team van enthousiaste, betrokkenen Mensa-leden. Een spannende quiz, maar tevens een feestje, waar slimme kinderen vanuit heel Nederland voor samenkomen. Als (ook, getraind maar niet actief) kindercoach, wordt Corina blij van het tot bloei komen van kinderen en als ze daaraan een steentje kan bijdragen, doet ze dat met veel plezier. Daarnaast is Corina sinds 2012 vast jurylid en secretaris van de Robbert Dijkgraaf essayprijs, in samenwerking met New Scientist NL.
Corina voelt zich vereerd dat Mensa fonds haar heeft gevraagd deel uit te maken van het bestuur en ze kijkt er naar uit om in samenwerking het Awards-programma verder uit te bouwen..

.Thérésa Oost (Grijs Goud, Allianties)

In mijn dagelijks leven als zelfstandig professional verbind ik innovaties op het gebied van talentontwikkeling, nieuw organiseren en leiderschap met filosofie. Dit doet ik mensgericht en met oog voor het potentieel van teams en individuen. De doelstelling van het Mensafonds sluit daar goed op aan.
Als vrijwilliger heb ik buiten MENSA rollen gehad van bestuurslid tot barvrouw en alles daar tussenin. De afgelopen jaren ben ik actief geweest als beleidsgroepslid training & advies bij Vrouwen van Nu Fryslân. Voor culturele activiteiten steek ik nog steeds graag mijn handen uit de mouwen als gastvrouw bijvoorbeeld.
Op mijn 39e kreeg ik genoeg van terugkerende botsingen met andere, ook intelligente, mensen in mijn omgeving. Tijdens een online zoektocht naar informatie en support kwam ik meerdere keren op de site van MENSA terecht en de rest is geschiedenis.
Binnen MENSA ben ik bijna vanaf het begin van mijn lidmaatschap official voor de SlimmerIQuiz en Frisdenker. Daarnaast bezoek ik graag, maar wel zeer willekeurig, bijeenkomsten van de vereniging

Brenda Dekkers

Als freelance copywriter ben ik gewend om zaken te verkopen, van afvalemmers en vegetarische balletjes tot cloud-oplossingen en wetenschap. Ik schrijf columns over marketing en werk voor diverse goede doelen, met name op het gebied van (creatieve concepten voor) fondsenwerving en relatiebeheer. Daarnaast ben ik sinds 2010 moeder van een hoogbegaafde dochter. Door haar ben ik me gaan verdiepen in het thema, dat vreemd genoeg tot die tijd totaal buiten mijn blikveld lag. En dat blijkt voor veel meer mensen te gelden. Dat vind ik ongelofelijk zonde en ik ben dan ook blij dat ik via het Mensa Fonds bij kan dragen aan de bekendmaking en agendering van hoogbegaafdheid en – vooral – de kansen die dat biedt.

Willem Bouwens (ICT, zusterorganisatie)

Ik werk als (management) consultant in de financiële sector. Hiervoor heb ik als project-en programmamanager gewerkt waarbij ik een grote variëteit aan projecten heb geïnitieerd, gemanaged en geïmplementeerd. Binnen Mensa heb ik circa 8 jaar in het Nederlandse bestuur gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter, en 14 jaar in het Internationale bestuur waarvan 4 jaar als Director of Development en daarna 4 jaar als Internationaal Voorzitter. In die periode was ik ook ex-officio Trustee van de Amerikaanse Mensa Foundation, de 47 jaar oude Amerikaanse zusterorganisatie van het MensaFonds. Ik breng veel bestuurlijke ervaring en een groot (internationaal) Mensa netwerk mee.

Aftreedrooster

Rooster van aftreden bestuursleden Mensa Fonds (met uitgangspunt dat die per portefeuille valt en niet per persoon).
Statuten: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met inachtneming het bepaalde in lid 4. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.