Bestuursleden

v.l.n.r. Grethe van Geffen, Susan van Dijen, Mark van Wijgerden, Thérésa Oost, Willem Boiwens, Brenda Dekkers, Kaveh M. Pour.

Grethe van Geffen (voorzitter)

Toen tijdens mijn voorzitterschap van de Vereniging Mensa Nederland in 2013 het Mensa Fonds kon worden opgericht, was dat voor mij een droom die in vervulling ging. Dus het is met passie dat ik nu een rol vervul in het bestuur van het Mensa Fonds om dit zo enthousiast begonnen initiatief tot een mooi maatschappelijk succes te maken. In het dagelijks leven ben ik directeur van Seba cultuurmanagement, specialist in cultuur en diversiteit en ook uitgever van materialen via de Diversity Shop. Door de jaren heen vervulde ik veel bestuurlijke functies zoals de Kamer van Koophandel Amsterdam, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam en de stichting De Beauvoir. Ook adviseer en train ik andere bestuurders uit allerlei organisaties. Behalve aan Mensa (en mijn familie en vrienden) heb ik mijn hart verpand aan Amsterdam, aan theater en film, aan talen en aan katten.

Secretaris: Susan van Dijen

Tijdens mijn werkzame leven heb ik voor vele organisaties gewerkt (profit en non-profit), als zelfstandige en als werknemer. Mijn inzet richt zich voornamelijk op de mensen/collega’s die niet of nauwelijks gehoord worden.
Als drijfveer: Structuren kunnen niet improviseren, mensen wel, maar niet alle mensen zijn inventief of weten hoe zij iets in de schijnwerpers kunnen zetten. Graag gebruik ik mijn creativiteit en inventiviteit om in te zetten bij al mijn werkzaamheden en zorgen dat ongehoorde mensen zichtbaar worden. Dat is mijn drijfveer om me in te zetten voor de Stichting Mensafonds. Een rasechte regelneef die problemen onderkent en oplost.

Awards: vacature

Kaveh M. Pour

‘Er is geen zijn dan anders zijn.’ Quote van Kaveh Pour, nieuw bestuurslid van het Mensa Fonds. Samen met bestuurders heeft hij eerder succesvolle partnership programma’s binnen het bedrijfsleven op het gebied van o.a. ‘Diversity & Inclusion’ opgezet. Mede hierdoor is hij gefascineerd geraakt door mensen die zich bezighouden met deze onderwerpen en hiermee duurzame veranderingen weten te bewerkstelligen. Het is juist deze verscheidenheid die mensen, teams en organisaties sterker en effectiever kan doen laten functioneren. Kaveh is vereerd dat hij, als bestuurslid van Het Mensa Fonds, zich mag inzetten om het talent van hoogbegaafden in Nederland beter te laten etaleren.

Kaveh M. Pour is een gedreven senior manager en executive coach met een passie voor ondernemen die ruim 22 jaar leiding geeft aan professionals, teams en organisaties. Zijn hart gaat sneller kloppen van samenwerkingen waar talentontwikkeling centraal staat. Op dit moment is Kaveh werkzaam als directeur bij Van Ede & Partners in Brabant en Limburg.

Mark van Wijgerden (Penningmeester)

Mark van Wijgerden

Mijn naam is Mark van Wijgerden en ik ben afgestudeerd fiscaal economoom. Het MensaFonds en ik zijn met elkaar in aanraking gekomen via de voorgenomen bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid aan Tilburg University, mijn alma mater. Ik denk dat het belangrijk is om meer inzicht in de wondere wereld van hoogbegaafdheid te krijgen, zodat we ‘ons’ (ik ben er zelf ook eentje) op een beter passende manier een plek kunnen geven in de samenleving. In mijn relatief korte academische en maatschappelijke carriere heb ik gezien dat daar nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering is. Ik vind het dan ook fijn dat ik een steentje kan bijdragen op (financieel) organisatorisch vlak via het bestuur van de stichting.

Thérésa Oost (Grijs Goud, Allianties)

In mijn dagelijks leven als zelfstandig professional verbind ik innovaties op het gebied van talentontwikkeling, nieuw organiseren en leiderschap met filosofie. Dit doet ik mensgericht en met oog voor het potentieel van teams en individuen. De doelstelling van het Mensafonds sluit daar goed op aan.
Als vrijwilliger heb ik buiten MENSA rollen gehad van bestuurslid tot barvrouw en alles daar tussenin. De afgelopen jaren ben ik actief geweest als beleidsgroepslid training & advies bij Vrouwen van Nu Fryslân. Voor culturele activiteiten steek ik nog steeds graag mijn handen uit de mouwen als gastvrouw bijvoorbeeld.
Op mijn 39e kreeg ik genoeg van terugkerende botsingen met andere, ook intelligente, mensen in mijn omgeving. Tijdens een online zoektocht naar informatie en support kwam ik meerdere keren op de site van MENSA terecht en de rest is geschiedenis.
Binnen MENSA ben ik bijna vanaf het begin van mijn lidmaatschap official voor de SlimmerIQuiz en Frisdenker. Daarnaast bezoek ik graag, maar wel zeer willekeurig, bijeenkomsten van de vereniging

Brenda Dekkers (Communicatie)

Als freelance copywriter ben ik gewend om zaken te verkopen, van afvalemmers en vegetarische balletjes tot cloud-oplossingen en wetenschap. Ik schrijf columns over marketing en werk voor diverse goede doelen, met name op het gebied van (creatieve concepten voor) fondsenwerving en relatiebeheer. Daarnaast ben ik sinds 2010 moeder van een hoogbegaafde dochter. Door haar ben ik me gaan verdiepen in het thema, dat vreemd genoeg tot die tijd totaal buiten mijn blikveld lag. En dat blijkt voor veel meer mensen te gelden. Dat vind ik ongelofelijk zonde en ik ben dan ook blij dat ik via het Mensa Fonds bij kan dragen aan de bekendmaking en agendering van hoogbegaafdheid en – vooral – de kansen die dat biedt.

Willem Bouwens (ICT, zusterorganisatie)

Ik werk als (management) consultant in de financiële sector. Hiervoor heb ik als project-en programmamanager gewerkt waarbij ik een grote variëteit aan projecten heb geïnitieerd, gemanaged en geïmplementeerd. Binnen Mensa heb ik circa 8 jaar in het Nederlandse bestuur gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter, 14 jaar in het Internationale bestuur waarvan 4 jaar als Internationaal Voorzitter. In die periode was ik tevens ex-officio Trustee van de Amerikaanse Mensa Foundation, de 61 jaar oude Amerikaanse zusterorganisatie van het MensaFonds.

Aftreedrooster

Rooster van aftreden bestuursleden Mensa Fonds (met uitgangspunt dat die per portefeuille valt en niet per persoon).
Statuten: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met inachtneming het bepaalde in lid 4. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.