Awards: Dáárom !

Daarom doen we dit
De eerste award uitreiking vond in 2013 plaats, slechts zeven maanden na de oprichting van de Stichting Mensa Fonds. Inmiddels wordt het evenement voor de zesde  achtereenvolgende keer georganiseerd. Het heeft de nodige positieve publiciteit voor Hoog-Intelligentie in zijn algemeenheid opgeleverd en voor de genomineerden en winnaars in het bijzonder. We kunnen tevreden zijn maar we willen meer, we zijn ambitieuzer. Meer genomineerden en meer aandacht voor de hoog-intelligenten. De trotse winnaars en genomineerden van de afgelopen jaren zijn sindsdien ambassadeurs geweest en hebben zelf diverse voordrachten en lezingen mogen verzorgen. Ook langs die weg is meer aandacht gekomen voor de mensen waarvoor we al deze inspanningen doen, het multiplier effect. In de nieuwsbrief van juli 2016 hebben jullie een en andere kunnen lezen over het leven na de Mensa Fonds Awards.

Onderwijs, Werk en Maatschappij
Met een Mensa Fonds Award wordt er aandacht gegeneerd voor ‘best practices’ op de volgende drie gebieden;
− Onderwijs, de leraar die het verschil maakte: hoogbegaafden kunnen een leraar nomineren die tijdens hun schoolcarrière van doorslaggevend belang is geweest in het benutten van en omgaan met hun hoogbegaafdheid.
− Werk, de collega die het verschil maakte: hoogbegaafden kunnen een leidinggevende, mentor of collega nomineren die in hun werk van doorslaggevend belang is geweest in het benutten van hun talenten en het omgaan met hun hoogbegaafdheid op de werkvloer.
− Maatschappij, een individu die een bijzondere maatschappelijke prestatie heeft verricht en daardoor heeft bijgedragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid.

Drie speerpunten
Drie speerpunten die van groot gewicht zijn voor het toekennen van individuele Awards:
1.    Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving
2.    Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
3.    Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen
Hiernaast wordt bij alle kandidaten het onderscheidende karakter van de bijdrage meegewogen.

Hoe draag ik voor?
Ken je iemand of een organisatie die in de HB-wereld het verschil maakt op het gebied van Onderwijs, Werk of Maatschappij? Voor jou persoonlijk, of ten bate van anderen? Draag dan deze persoon of organisatie dan voor. Dat kan via het on-line formulier, de eerste vijftig mensen die iemand voordragen ontvangen een klein presentje van het Mensa Fonds. Hoe meer aanmeldingen hoe meer vreugd! HB komt zo in beeld in de samenleving! Inden je iemand kent die wellicht iemand zou willen voordragen, stuur dan deze mededeling door.

Wie hebben de afgelopen jaren de Awards gewonnen en waarom?
Zie de bijzonder inspirerende juryrapporten van 2013, 2014,2015,2016 2017.