Mensa Fonds Publieks Award 2021

De jury heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de drie genomineerden voor de Publieks Award. Dat rapport is hier te downloaden.

Janet van Horssen - De Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies

Janet van Horssen

Janet van Horssen is een nieuwsgierige veelkunner. Afgelopen jaar kwam de Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies uit. Daarin bundelt ze op een laagdrempelige manier alle bestaande wetenschappelijke kennis en onderzoek over hoogbegaafdheid. Het is daarmee belangrijk leesvoer voor iedereen die met hoogbegaafdheid te maken heeft: in het gezin, op school, op het werk, voor beleidsmakers, managers of zorgprofessionals.
Janet benadert hoogbegaafdheid op een holistische manier vanuit de hele levensloop (en niet één fase in het leven). Op dit moment doet ze een promotieonderzoek naar het zelfconcept van hoogbegaafden, hoe het zelfbegrip en de zelfkennis van hoogbegaafden zich gedurende de levensloop ontwikkelt. Met het Onderzoekerscollectief Hoogbegaafdheid (OCHB) maakt zij zich sterk voor wetenschappelijk gefundeerde kennisontwikkeling over het optimaal functioneren en welzijn van hoogbegaafden op alle levensgebieden.

Janet verbindt op een natuurlijke manier allerlei eilandjes van kennis over hoogbegaafdheid. Daardoor ontstaat er een compleet beeld van de mens, die hoogbegaafd is. In al zijn menselijkheid.

Bob Schoenmaker en Karin van der Leeuw - HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie

In Limburg wonen Bob Schoenmaker en Karin van der Leeuw, twee van de vijf inspirerende en gedreven oprichters van HOE. HOE staat voor Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie. HOE ondersteunt een ieder die zich wil inzetten voor hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs.
Bob Schoenmaker en Karin van der Leeuw hebben HOE mede opgericht, omdat in het Limburgse weinig ondersteuning en (onderwijs)aanbod is voor hoogbegaafde leerlingen. Samen met de andere vrijwilligers van HOE zetten Bob en Karin zich al jarenlang in om kinderen en jongeren te ondersteunen die zijn vastgelopen in het onderwijs en vaak als gevolg hiervan thuiszitten. Zij begeleiden deze jongeren op hun weg om een plekje te vinden in de samenleving en het onderwijs. Hierbij zoeken zij samenwerking met scholen, ondersteunende organisaties en professionals.
Zo heeft HOE in samenwerking met Qeske een leerplek ontwikkeld: Qleske. Aan in totaal zo’n vijfentwintig kinderen en jongeren die op school dreigden uit te vallen is een fijne plek geboden om zich verder te ontwikkelen en te bekwamen in de onderwerpen die hen interesseerden. Een van de jongeren heeft bij Qeske een teststraat voor een luchtbuks uitgedacht en opgebouwd. Aan dit project heeft hij zo’n jaar gewerkt, omdat hij zich eerst de theorie eigen moest maken. Helaas heeft de Inspectie voor het Onderwijs na circa 2 jaar de scholen van de betrokken kinderen en jongeren te kennen gegeven dat deze vorm van onderwijs moest stoppen. Sindsdien worden enkele mensen die bij dit project betrokken waren door de scholen ingehuurd.
Naast jongeren biedt HOE ook ondersteuning en begeleiding aan ouders. Bob en Karin helpen geheel belangeloos ouders hun weg te vinden in het soms zeer taaie en moeizame school- en zorgtraject. Zij vervullen dan de rol van intermediair of consulent tussen ouders en onderwijs/zorg/overheid. Zij zijn hierin uniek in Limburg.
Bob en Karin rijden soms vele kilometers in het langgerekte Limburg om ouders en kinderen te helpen. Zij doen dit geheel op eigen kosten met als voornaamste doel: op te komen voor de rechten van hoogbegaafde kinderen en te zorgen dat het kind een zo passend mogelijk plekje vindt. Soms gaat het zelfs zo ver, dat hun eigen vrije tijd en gezondheid in het gedrang dreigen te komen.

Bob en Karin hebben ook het initiatief genomen om een bijscholing te regelen voor de vrijwilligers van HOE met als doel om na de zomervakantie van dit jaar ouderbegeleidingsgroepen op te starten. Dit is een belangrijke aanwinst voor Limburg, want er is op dit gebied er in deze provincie geen ondersteuning en begeleiding.

Jim Jansen - New Scientist en meer

Jim Jansen is een ondernemer, verbinder en uitblinker die zich inzet om wetenschap via diverse kanalen begrijpelijk te maken en creëert kansen voor de jonge generatie wetenschappers. Jim is sinds 2015 hoofdredacteur van het populairwetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Daarnaast coördineert hij de wetenschapspagina’s van het Parool en verzorgt hij de rubriek Eureka voor de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad. Eerder was hij hoofdredacteur van Folia (weekblad van de Universiteit van Amsterdam), en van Havana (het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam). Jim en zijn team is heel actief op social media, o.a. twitter, waar hij zoveel mogelijk aandacht geeft aan wetenschap(pers) uit alle disciplines. In zijn fascinerende en inspirerende boek Eureka gaat Jim Jansen in gesprek met de allerbeste wetenschappers van Nederland over hét sleutelmoment in hun onderzoek waarna hun carrière en de wereld voorgoed veranderede. Jansen treedt daarnaast op als presentator van de eigen evenementen, waaronder het jaarlijkse Gala van de Wetenschap in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) waar hij ook Lowlands Science presenteert. De afgelopen jaren stonden de allerbeste Nederlandse wetenschappers op het podium waaronder Robbert Dijkgraaf, André Kuipers, Erik Verlinde, Eveline Crone, Ewine van Dishoeck en Damiaan Denys.  Tot slot is Jansen als hoofdredacteur regelmatig op radio en televisie om (wetenschappelijk) nieuws te duiden. Hierdoor kan hij een groot draagvlak creëren tussen de wetenschap en maatschappij. Met zijn vernieuwende aanpak laat hij zien dat slim zijn betekent dat je bruggen kunt slaan tussen kennisgebieden (in zijn geval: wetenschap, journalistiek en media) waarmee je van betekenis kan zijn voor de maatschappij. Veel hoogbegaafden worstelen met hun veelheid aan interesses en vaardigheden. Jim laat zien hoe je die slim kan combineren. Daarom is hij de winnaar van de Mensa Fonds Publieks Award 2021