Mensa Fonds Uitblinker Award 2021

De jury heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de drie genomineerden voor de Uitblinker Award. 

Stichting iQ+

Stichting iQ+ wil het voor het hoogbegaafde kind banen, zodat het intellectuele talent tot bloei komt. Daarvoor brengt de stichting alle professionals en relevante organisaties in de regio in kaart en fungeert als wegwijzer. Sima de Bruyn en Annette Broer, bestuursleden van stichting IQ+, zetten zich op vrijwillige basis in om ouders van hoogbegaafde kinderen te ondersteunen.

Inmiddels is er al veel georganiseerd om ouders te helpen bij het vinden van passende informatie, begeleiding, opvang en onderwijs. Denk hierbij aan het opzetten van regionale vestigingen om verbinding te maken; het organiseren van symposia voor ouders en professionals; “leesQlubs” voor kinderen; “iQafes” voor volwassenen waarbij professionals op vrijwillige basis kennis komen delen; en het junior “iQafe” voor pubers en jong volwassenen.

Vanuit het Westland wordt gewerkt aan een stichting die landelijk potentieel heeft, waarbij verbinden en netwerken sleutelwoorden zijn. Verbinden van ouders, deskundigen, onderwijs, kinderopvang en daar allemaal weer tussen en aan elkaar. Netwerken van kinderen, ouders, volwassenen, wetenschappelijk onderzoekers, opleiders en medewerkers van het ministerie van onderwijs.

De stichting wordt professioneel geleid met een team van vrijwilligers. De stichting ondersteunt de belangen van het hoogbegaafde kind en zijn/haar systeem. Met een tomeloze inzet ontplooien het bestuur en de vrijwilligers steeds meer initiatieven op het gebied van voorlichting, begeleiding, consultatie, doorverwijzing en samenwerking.

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Waarom zou je niets meer willen leren als je ouder wordt? Met die gedachte hebben Enny van Arkel en Ilse Nieuwland in 2014 de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan opgericht. Ze werkten allebei in de ouderenzorg en merkten dat senioren nog altijd behoefte hebben aan cognitieve uitdagingen. Dankzij de stichting worden er colleges gegeven over heel uiteenlopende onderwerpen, van strafrecht, geschiedenis, de watersnoodramp, filosofie tot aan kunstmatige intelligentie.

Hun initiatief is heel mooi gekoppeld aan het verbinden van generaties. De Stichting vraagt namelijk studenten om de colleges te geven aan senioren. Inmiddels vinden er op die manier op tientallen plaatsen in wijkcentra, verpleeghuizen en bibliotheken colleges plaats. Geen vluchtig contact, maar een reeks van vier sessies van één uur. Deelnemers kunnen onderwerpen aandragen bij de studentdocenten. En de jongeren doen zo ervaring op met presenteren en het overdragen van hun verworven kennis. De colleges zorgen er bovendien voor dat senioren nieuwe gespreksstof hebben en geeft de kans om oude kennis weer op te halen. De studenten krijgen de kans zich in te zetten voor een ander. Hierbij worden ze gedegen ondersteund. Ze krijgen een training om in te spelen op het niveau van de bezoekers van de lezing. Groot voordeel: ze hebben altijd een geïnteresseerd publiek!

Het initiatief draagt bij aan kennisoverdracht, maar ook aan het bestrijden van eenzaamheid. Zowel onder de studenten, als onder de ouderen. Tijdens de coronapandemie bewees de stichting haar duurzame karakter. Er worden nu online colleges opgenomen en beschikbaar gesteld via de website. De Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is nu vooral in het midden van Nederland actief. Met nog meer bekendheid kunnen nog meer gemeenten bereikt worden. Beide oprichters hebben van hun initiatief hun werk kunnen maken.  De stichting inspireert hoogbegaafden van alle leeftijden: leven lang leren kan echt!

Abdelhamid Idrissi - Studiezalen

Abdelhamid Idrissi is initiatiefnemer van bijzondere projecten om het allerbeste uit kinderen, jongeren en inmiddels ook uit volwassenen naar boven te halen. Ook, en met name, uit hen voor wie dat minder vanzelfsprekend is door de sociale positie. Niet alleen materieel, door te helpen met voedsel of de toegang tot techniek, maar juist ook cognitief. Leren, zelf leren, het mensen mogelijk maken om te leren. Op school, in de door hem opgezette Studiezalen, met door hem geregelde laptops voor schoolkinderen, leren coderen op weg naar de zelfstandigheid van een baan.

Zijn initiatieven startten in Amsterdam-West, waar verhoudingsgewijs veel kinderen en jongeren in een achterstandssituatie verkeren. Daardoor is het voor hen lastiger om hun talent te ontwikkelen. Naast het bieden van een rustige plek om te leren (de Studiezalen) zijn er lifecoaches die de kinderen begeleiden en inspireren. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er de Profijtzaal. Talent krijgt zo letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien, ook voor hoogbegaafden waar de thuissituatie geen optimale leeromgeving biedt. Wat nog het meest aan hem opvalt is zijn voortdurende positieve energie. Die lijkt wel besmettelijk te zijn.

Altijd is hij op zoek naar kansen om mensen te helpen zich te verbeteren. Hij werkte als kind en jongeling hard aan zichzelf, leerde, studeerde en ontwikkelde zich in meer dan een studie en pakt sindsdien elke gelegenheid aan om voorzieningen te maken voor mensen die dat ook willen. Hij heeft het vermogen om in elke situatie een kans te zien, door van alle kanten te kijken, talenten te herkennen en te stimuleren, slimme combinaties te maken en altijd het gemeenschappelijk belang te zien. Hij wordt erkend en is gelauwerd, maar rust niet.

Hij is de energieke kracht die de kennisontwikkeling bij mensen stimuleert en mogelijk maakt. En daarom wint hij de Mensa Fonds Uitblinker Award 2021.