De Jury

De Jury
De Mensa Fonds Awards worden uitgereikt door een zeer betrokken, diverse en objectieve jury. De winnaar van de Mensa Fonds Impact Award wordt geselecteerd door de jury, voor de Uitblinker Award kan iedereen kandidaten voordragen, de jury nomineert drie inzendingen en kiest de winnaar. De  winnaar van de Publieks Award wordt gekozen door het publiek, uit de drie nominaties die de jury selecteert uit de voordrachten.

Jury 2023

De jury voor de Mensa Fonds Awards 2023 bestaat uit:
Angela Riddering, Juryvoorzitter

Angela Riddering

Angela Riddering, juryvoorzitter
‘Er is nog zoveel talent dat benut kan worden’
Angela Riddering is oud-voorzitter en mede-oprichter van het Mensa Fonds. ‘Er is zoveel onbenut talent onder hoogbegaafden. Zo zonde! Met de Mensafonds Awards laten we zien hoe dat WEL kan, hoogbegaafd talent ontsluiten en benutten. Daar heeft de hele samenleving wat aan.’ In haar werk is talent ontwikkeling ook een rode draad. Angela werkt als interim-manager bij de overheid. Dat doet ze met de inzet van meer vertrouwen en minder regels. Vertrouwen geeft mensen ruimte om hun talenten te laten zien en ontwikkelen. Meer over Angela staat op www.angelariddering.nl

Fleur Besters

Anderen laten zien dat er meer is dan hun eigen belevingswereld, dat was als 8-jarige al mijn drijfveer om journalist te worden. Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren, lekker praktisch bezig te zijn en door te vragen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Handige eigenschappen als journalist. Maar de krantenwereld verandert en dus was het in 2015 tijd voor een sprong in het diepe. Min of meer per ongeluk ben ik toen naast onze eigen reiswebsite een initiatief gestart om jeugd met een passie voor techniek een fijne plek te bieden, zodat hun talent ruim baan krijgt. Een denker die wil leren lassen en een doener die ontdekt dat er voor hem of haar ook ruimte is in een robotteam: het gaat erom dat je je ergens welkom voelt en mee mag doen. Deze missie is enorm uit de hand gelopen, waardoor er nu een mooie, sociale community van techneuten van alle leeftijden is ontstaan in de regio Eindhoven, waar ik als aanjager steeds weer nieuwe mensen, bedrijven en scholen aan mag koppelen. Deze Tech Playgrounds wonnen in 2019 een Mensa Award. Een onverwachte erkenning voor het feit dat je niet in hokjes moet denken, maar juist vanuit samenwerking, gewoon doen en het geloof in ieders talent heel mooie dingen kan laten ontstaan. Prachtig om nu als jurylid andere initiatieven die waardering te kunnen geven, en meteen het bewijs dat ook Mensa fonds buiten haar eigen ‘hokje’ durft te denken én doen. 

Willy de Heer

Willy de Heer is zelfstandig onderzoeker en enthousiast verbinder. Willy is in 2017 gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf (zeer) makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek blijkt, dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Daarom heeft Willy in 2018 de ANBI-stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden opgericht, waarvan zij tevens voorzitter is. Sinds juli 2020 is zij ook voorzitter van de ANBI-stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Hoewel zij vanuit het perspectief van de kinderrechten aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid/Universiteit Leiden is gepromoveerd, liggen de wortels van Willy in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Op deze drie gebieden heeft zij opleidingen afgerond en is zij werkzaam geweest.

Mark Wiebes

Mark Wiebes

Ik ben 60 jaar, getrouwd met Marijtje Mulder en wij hebben vier kinderen. Via gedoe op de scholen van de jongens ontdekten wij hun en onze begaafdheden. Ik werk bij de Nationale Politie als Innovatiemanager en dat geeft mij de geweldige kans om me in veel dingen te verdiepen. Naast het bedenken en toepassen van nieuwe werkwijzen en technologieën die de Politie vooruithelpen heb ik veel aandacht voor de ethiek in het Politiewerk. Dat is belangrijk als je met krachtige technologie omgaat bij een organisatie die veel mag ! Verder wil ik wil er graag aan bijdragen dat de Politie meer gastvrij is voor hoogbegaafden: we hebben ze hard nodig. Ik vind het leuke aan deze jurering dat het de positieve, constructieve kanten van hoogbegaafdheid waardeert. Ik hoop op mooie nominaties !

Mohamed Baba

Sinds 1 maart 2020 is Mohamed Baba bestuursvoorzitter van woningcorporatie Haag Wonen. Voordat Mohamed bestuursvoorzitter werd bij Haag Wonen, was hij directielid bij de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron.
Mohamed is daarnaast Alliantietrekker Wonen en Leefomgeving voor Den Haag Zuidwest en binnen het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad (landelijk platform van grootstedelijke corporaties) verantwoordelijk voor de portefeuille Woningmarkt. Sinds 2018 is hij tevens voorzitter van de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), waarin 15 corporaties in de regio Haaglanden samenwerken. Daarnaast vervult Mohamed enkele maatschappelijke nevenfuncties.

Algemene criteria toekennen Awards
Een Mensa Fonds Award kan worden toegekend aan een individu, een team of een organisatie. Er zijn drie speerpunten die van groot gewicht zijn voor het toekennen van een Mensa Fonds Award:
a) zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving;
b) steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten; en
c) bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen

Visie op Awards

De tiende editie van de Mensa Fonds Awards laat weer zien dat de verscheidenheid in voordrachten vanuit ieder die zich betrokken voelt bij het thema hoogbegaafdheid groot is. Als jury hebben wij de schone taak daar jaarlijks een keuze uit te maken en genomineerden aan jullie voor te stellen. In deze inleiding leggen we onze werkwijze uit. 

Uit de voordrachten selecteren we genomineerden, waarbij we  gebruik maken van de criteria die zijn opgesteld in 2019, toen de Awards zijn vernieuwd:

  1. In hoeverre maakt de persoon / organisatie de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving zichtbaar;
  2. Laat de persoon / organisatie een best practices zien of heeft deze ontwikkeld om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten;
  3. De persoon / organisatie draagt bij aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.

Bij alle kandidaten wordt het onderscheidende karakter van de bijdrage meegewogen, zodat we diversiteit stimuleren. Ook hebben we oog voor het bereik van een initiatief en maatschappelijke impact – hoeveel mensen profiteren hiervan? We letten daarnaast op toegankelijkheid, is het voor iedereen toegankelijk, ongeacht de grootte van je portemonnee. Diversiteit is een andere factor: weten initiatieven mensen te bereiken van allerlei pluimage? 

Bij de eerste schifting laat de jury zich leiden door bovenstaande criteria. Hiermee komen we tot een ‘long list’. Vervolgens overzien we hoe het totale palet van de genomineerden eruit ziet en of dit een evenwichtig beeld geeft van het beste en meest inspirerende wat er gebeurt op het gebied van hoogbegaafdheid van dit moment. We letten verder op de geografische spreiding, gender en of er naast onderwijs en jongeren ook genomineerden zijn die aandacht hebben voor de volwassen hoogbegaafde. 

Het resultaat van al deze zorgvuldige overwegingen vormt de lijst van de unaniem gekozen genomineerden.