Award programma vernieuwd

winnaars 2021
Foto: George Maas

Stichting Mensa Fonds zet zich in voor het benutten van talenten van hoogbegaafden en het zichtbaarder maken van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving. Dat doen we onder andere door het aanmoedigen van bijzondere prestaties: sinds 2013 reiken we elk jaar de Mensa Fonds Awards uit. Een blijk van waardering voor mensen of organisaties die het verschil maken voor hoogbegaafden. Die een belangrijke rol speelden in het herkennen, erkennen én inzetten van hoogbegaafdheid in de samenleving en bijdroegen aan een positieve beeldvorming rondom hoogbegaafdheid.

Drie Mensa Fonds Awards
Per 2019 zijn er drie Mensa Fonds Awards:
a. een Impact Award voor een langdurige en/of diepgaande bijdrage. Deze prijs wordt door de jury toegekend aan de persoon of organisatie die langdurig en/of diepgaande een bijdrage heeft geleverd aan de combinatie hoogbegaafdheid en de samenleving. Hierbij is geen sprake van nominaties, de jury bepaalt zelfstandig welke persoon of organisatie in het HB-veld hiervoor in aanmerking komt.
b. een Uitblinker Award voor een persoon of organisatie die een bijdrage heeft  geleverd aan een positieve beeldvorming over en maatschappelijke kansen voor hoogbegaafden. Iedereen kan kandidaten voordragen. Uit alle voordrachten zal de jury de drie genomineerden en de winnaar selecteren.
c. een Publieks Award, voor mensen of organisaties die op het gebied van werk, onderwijs, maatschappij of anderszins hoogbegaafden hebben geholpen. Iedereen kan kandidaten voordragen. De jury selecteert drie genomineerden. Vervolgens kan het Nederlandse publiek stemmen wie van de drie genomineerden de Award moet winnen.

Algemene criteria toekennen Awards
Een Mensa Fonds Award kan worden toegekend aan een individu, een team of een organisatie. Er zijn drie speerpunten die van groot gewicht zijn voor het toekennen van een Mensa Fonds Award:

  1. Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving
  2. Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
  3. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.

Je kunt binnenkort voordragen voor de Uitblinker Award en de Publieks Award, de tiende award uitreiking 2023 zie alhier.
Bekijk ook de jury en de historie van de Mensa Fonds Awards.