Genomineerden in 2018

brug tussen hoogbegaafdheid en maatschappij

afbeelding: bruggen slaan tussen hoogbegaafdheid en maatschappij

Hieronder volgen de namen van de negen genomineerden en een enkele zin over belangrijke activiteiten die zij ontplooid hebben. Het is summier en zeker nog niet volledig.
Na een akkoord van de genomineerden zal de volledige tekst van het juryrapport hier gepubliceerd worden.

Genomineerd in de categrorie Onderwijs:
Genomineerd LIVE-team Leiden (Leids Initiatief Voor Educatie)

Deze jonge stichting zet zich nu concreet in voor de opvang en onderwijs van hoogbegaafde uitvallers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met nog meer kinderen op de wachtlijst. De stichting komt op voor het recht op onderwijs voor deze kinderen en heeft afgelopen zomer met het ministerie van Onderwijs overlegd om meer kennis en begrip te kweken. Daarnaast worden er informatie-avonden georganiseerd voor ouders over de rechten en plichten met betrekking tot Passend Onderwijs. Zie ook de website van het LIVE-team.

Genomineerd Karin Huizing

Karin is muziekdocent en verbredingscoach op het Helen Parkhurst (Daltonschool voor Mavo, Havo en VWO) in Almere.  Zie ook de website Helen Parkhurst

Genomineerd Lianne Hoogeveen

Lianne heeft in feite haar hele leven gewerkt aan het ontwikkelen van programma’s voor de juiste begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Zie ook de webiste van het RU.

Genomineerd in de categorie Maatschappij:
Genomineerde Rae Doornik

Rae heeft zich het afgelopen jaar gestort op het weer tot leven brengen in HB020, wat in feite slapende club is geworden. Dit is gedaan met zeer weinig middelen, zelf veel werk verzetten en samenwerkingsrelaties zoeken, en vinden!, met diverse HB-organisaties in het veld. Zie ook de website HB020.

Genomineerde Martijn de Deugd

Martijn heeft zich de afgelopen jaren op diverse vlakken ingezet voor de hoogbegaafden in de samenleving. Binnen de vereniging Mensa Nederland en hierbuiten in de vorm van een website gericht op het Nederlandse taalgebied www.hbregister.nl.

Genomineerde Peter Riezebos

Na een slechte start op school, het kwijtraken van zijn eigen identiteit, depressie, opname in kliniek, daar naast allerlei andere stempels ook ontdekt dat hij heel intelligent is. Bekijk zijn website voor al zijn kunstwerken www.peterriezebos.com (met vier korte filmpjes)

Genomineerd in de categorie Werk:
Genomineerde Marja van Ingen Schenau-Roovers

Zij heeft een lang staat van dienst op het vlak van coaching en consulting van professionals op het gebied van begaafdheid, ADHD en werk. Zij is ook buiten haar directe werkkring regelmatig aanwezig om haar deskundigheid met anderen te delen. Zie ook haar uitgebreide LinkedIn profiel hier.

Genomineerde Women in Tech (door Eline van Uden, Nina Hoff, Ingelou Stol)

Women in Tech is een netwerk event met een focus op vrouwen in de Brainport (Eindhoven) regio en werkzaam in de technologie sector. De drie organisatoren zijn werkzaam op de bruisende High Tech Campus Eindhoven (de slimste vierkante kilometer in Europa).

Genomineerde Patricia van Casteren

Genomineerde Patricia van Casteren

Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender, hoopt aan Tilburg University te promoveren op het onderwerp “functioneren van hoogbegaafde werknemers”.  Zie ook de website voor een vollediger profiel.