Awards 2019

In 2019 reikten wij drie verschillende Awards uit: De Impact Award, rechtstreeks toegekend door de jury, de Publieks Award, toegekend door het publiek, en de Uitblinker Award, door de jury gekozen uit door het publiek voorgedragen kandidaten. 

Winnaars 2019 v.l.n.r. Kathleen Venderickx, Robbert Dijkgraaf, Fleur Besters van Tech Playgrounds

Klik hier voor het volledige juryrapport, alle foto’s van de uitreiking zijn hier beschikbaar.


Alle award-winnaars zijn geïnterviewd en hun inspirerende, persoonlijke verhalen zijn hier te vinden.

Winnaar Publieks Award: Dynamo Tech Playgrounds
De Tech Playgrounds zijn een creatief platform voor jong (nog te ontdekken) talent gefinancierd door de gemeente Eindhoven. In samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente organiseert jeugdwerk Dynamo (onderdeel van Lumens) de Tech Playgrounds, “trapveldjes voor techneuten” in Eindhoven; voor iedereen tussen 7 en 27 jaar met interesse in techniek. Een jongerenplatform dat de werkwijze ‘Inspireren -Leren -Werken’ (ILW) hanteert.Zij helpen al het talent op school te benutten. Dynamo biedt de mogelijkheid om in teams te werken aan projecten, niet gebaseerd op leeftijd maar op kennis en kunde, dat is iets dat voor hoogbegaafden altijd heel goed werkt. Een praktijkgerichte techie van 17 werkt samen met een echte denker van 12. En samen bereiken ze hun doelen, doordat ze van elkaars kennis en aanpak profiteren. Juist die mix van jeugd die ergens tegenaan loopt met de jongeren die gewoon heel erg veel passie en interesse voor techniekhebben, maakt het zo bijzonder.Dynamo regelt ruimte, materialen en vrijwilligers en stimuleert kinderen en jongeren hun passie te volgen. Bedrijven financieren materialen en begeleiding. Deze samenwerking met het bedrijfsleven geeft bedrijven inzicht dat diploma’s niet altijd iets zeggen over talent. Zo maken ze een eigen project tijdens lichtfestival Glow. Ook thuiszitters en schooluitvallers zijn welkom. Een plek waar jonge onderzoekers en uitvinders hun gang kunnen gaan en zich heerlijk kunnen uitleven met allerlei materialen. Zij ontmoeten de andere makers en krijgen hulp bij het leren van nieuwe vaardigheden en worden door de vrijwilligers op weg geholpen met tech-skills. Het ontwikkelen van talenten staat voorop, waarbij samen aan de toekomst wordt gebouwd vanuit kansen.De jury heeft Dynamo Tech Playgrounds genomineerd vanwege de significante bijdrage aan het zichtbaar maken van de talenten van jongeren met hoge intelligentie en het optimaal benutten hiervan voor de samenleving. Dynamo Tech Playgrounds zoekt verbinding tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, diverse groepen jongeren en de stad. Dankzij de inzet van Dynamo worden jonge hoogbegaafden in een positief klimaat vanuit hun passie opgeleid en er worden kansen gecreëerd door het talent te ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor de maatschappij

Winnaar Uitblinker Award: Prof. Dr. Ir. Kathleen Venderickx
Prof. Dr. Ir. Kathleen VenderickxKathleen behaalde haar diploma industrieel ingenieur Electromechanica aan de groep T –Leuven en het diploma van burgerlijk ingenieur Bouwkunde aan de KU Leuven. Aan deze universiteit promoveerde ze ook tot doctor in de Toegepaste Wetenschappen (2000). Ze combineerde haar studies met topsport (tennis en basketbal). Vijftien jaar lang was Kathleen professor energietechnieken aan de UHasselt, ook is ze grondlegger van enkele bedrijven binnen de energiesector in België en heeft ze al meer dan 10 jaar ervaring in het coachen van topsporters. Momenteel is ze co-titularis van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt en bestuurder van Exentra VZW, waar reeds meer dan tienduizend hoogbegaafde kinderen en volwassenen individueel zijn begeleid en gecoacht. Ze is initiatiefneemster van het kennisplatform ‘Hoogbegaafd op het werk’ en geeft momenteel in Vlaanderen en Nederland opleidingen en lezingen over coachen en omgaan met toptalent. Professor Kathleen Venderickx spreekt op energieke en positieve toon over het potentieel van hoogbegaafde volwassenen (op de werkvloer). Zij is mede-auteur van het boek ‘Meer dan Intelligent’, waarin zij deobstakels uiteenzet die mensen tegenkomen in het ontplooien van hun potentieel. En zij geeft aan hoe deze te overkomen. Ze weet uit te leggen hoe hoogbegaafden denken, op een manier dat haar publiek raakt. Daardoor voelen ze mee hoe een hoogbegaafde de wereld ervaart. Ze pleit hartstochtelijk voor het benutten van het talent van hoogbegaafden tijdens het onderwijs en daarna op de werkvloer. De jury is onder de indruk van de helderheid en bevlogenheid van Kathleen. Ze weet een groot publiek te raken in België en Nederland en opent vele deuren in het gesprek over hoogbegaafdheid.

 

 

Keynote-spreker en Impact Award winnaarRobbert Dijkgraaf

Winnaar Impact Award: Robbert Dijkgraaf
Robbert Dijkgraaf heeft de wetenschap begrijpelijk en interessant gemaakt voor een grote groep mensen in onder andere Nederland, België en de VS. Niet door zakente versimpelen, maar door ze juist in hun complexiteit te tonen. Dijkgraaf doet dat met eindeloze verwondering en nieuwsgierigheid. Mede door de inspanningen van Dijkgraaf is het ‘cool’ geworden om heel slim te zijn. Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en bekleedt hij vele nevenfuncties. Zijn vakgebied is theoretische natuurkunde, kwantumgravitatie en andere onderwerpen op het snijvlak van wiskunde en deeltjesfysica. In 2003 heeft Dijkgraaf de Spinozapremie ontvangen voor zijn wetenschappelijke werk. Ook is hij gekroond tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De jury van het Mensa Fonds prijst en bewondert zijn inzet om wetenschap begrijpelijk te maken voor iedereen. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief proefjes.nl. Een website met eenvoudige proefjes om kinderen vanaf 8 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. Inmiddels is het met ruim 200 verschillende proefjes de grootste collectie van Nederlandstalige proefjes op het web. Dijkgraaf schrijft sinds 2004 wetenschapscolumns voor NRC en ook heeft hij sinds 2012 tien keer een TV-college gegeven voor DWDD University. Hiermee bereikte hij meer dan een miljoen geïnteresseerden per aflevering. Dijkgraaf laat Nederland niet alleen kennismaken met wetenschap, ook geeft hij jonge talentvolle wetenschappers een podium in de uitzendingen van DWDD. In 2017 presenteerde hij zijn eigen Nederlandse documentaireserie ‘The Mind of the Universe’, met daarin interviews met vooraanstaande wetenschappers uit heel de wereld. Voor Mensa heeft Dijkgraaf een mini-college verzorgd tijdens een van de landelijke finales van de Mensa SlimmerIQuiz, die jaarlijks worden gehouden in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.Robbert Dijkgraaf is een lichtend voorbeeld voor het maken van impact in relatie tot hoogbegaafdheid. Daarom wint hij dit jaar de allereerste Mensa Fonds Impact Award.