ANBI en CBF keur

ANBI-status
Stichting Mensa Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent dit?  We hoeven als ANBI aangemerkte organisatie geen erfbelasting (voorheen successierechten) of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen, die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Hier staat de erkenning door de belastingdienst

CBF-keurmerk
Stichting Mensa Fonds werkt sinds haar oprichting volgens de normen van het CBF-Keur. Het keurmerk kunnen we na drie kalenderjaren aanvragen.